Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Du som går Naturvetenskapsprogrammet vill ha en bred gymnasieutbildning där du både utrustas med spetskunskaper och ges möjlighet att läsa vidare till i princip vad du vill på högskola eller universitet. Du är intresserad av naturvetenskap och matematik.

I utbildningen får du lära dig ett vetenskapligt förhållningssätt som du kommer ha nytta av hela livet, och i flera av de ämnen du läser är experiment, fältstudier och laborationer vanliga. Exempel på yrken som du kan välja att plugga vidare till är ingenjör, arkitekt, läkare, lärare, biolog och veterinär.

I Naturvetenskapsprogrammet väljer du mellan inriktningarna naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle. Båda inriktningarna läser kursen Humanistisk och Samhällsvetenskaplig specialisering tillsammans med Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet, där bland annat studieresan till Berlin är en del av kursen (se mer på Studieresor).

Inriktningar

Inför årskurs två väljer du mellan inriktningarna Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle.

Naturvetenskap
Här får du möjlighet att fördjupa dig i biologi, kemi, fysik och matematik. Stor vikt läggs vid att se sammanhang och kunna förklara naturvetenskapliga företeelser. Modern teknik används i laborationer.

Vad sägs om att få laborera med modern genteknik, som används inom kriminalteknik och vid identifiering av sjukdomsgener?

Naturvetenskap och samhälle
Här får du grundläggande kunskaper i naturvetenskapliga ämnen och arbetssätt, som kan tillämpas i fördjupade kurser i samhällskunskap och geografi.

Du får lära dig hur vårt samhälle är organiserat och hur demokratiska beslut fattas i ett samhälle i samspel med användning av begränsade resurser och ökande miljöpåverkan.

Klassföreståndare

Magnus Simonsson
NA17
0680 - 162 25
magnus.simonsson@herjedalen.se

Magnus Henningsson
NA17
0680 - 162 25
magnus.henningsson@herjedalen.se

Jacob Olofsson
NA16
0680 - 162 25
jacob.olofsson@herjedalen.se

Desirée Idvardsson
NA15
0680 - 169 26
desiree.idvardsson@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-11-06 17.13
av Gymnasieskolan Sveg