Om skolan

Härjedalens gymnasium är en lagom stor skola med strax över 250 elever och ca 40 medarbetare. Skolan erbjuder sex nationella program, varav tre är yrkesförberedande och tre är högskoleförberedande, och introduktionsprogrammet.

Du kommer läsa många gymnasiegemensamma ämnen tillsammans med elever ur andra program så elever berättar ofta om god sammanhållning där man lär känna varandra över programgränser.

2015 öppnade vi portarna för Transportinriktningen på Fordons och transportprogrammet.

Elever som är intresserade av elevboende ska kontakta Härjegårdar och uppge vilket program de ska gå.
www.harjegardar.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som har lång resväg finns möjlighet att söka inackorderingstillägg av kommunen.

En gymnasieexamen innehåller 2500 poäng och utöver kurserna som står vid varje program kommer du även läsa individuella val och skriva ett gymnasie-arbete (100p) med koppling till ditt program. I din utbildning läser du också 200 poäng individuellt val. Elever i de högskoleförberedande programmen genomför även två studieresor, till Stockholm och Berlin, under sin tid vid skolan. Studieresorna är i olika omfattning viktiga delar i flera av kurserna som du läser.

Magasinet Härjedalens gymnasium
Under hösten 2014 gav gymnasiet ut en tidning som berättade om vårt fina gymnasium och som nu även kan läsas på webben.
Läs magasinetlänk till annan webbplats

Se en liten videofilm om gymnasiet.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg måste sökas om inför varje nytt läsår. Ändrade förhållanden måste meddelas hemkommunen. Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet.

Om du behöver ytterligare information ring tel 0680-161 30.

Blanketteröppnas i nytt fönster

Studiebostäder

Bostad i Sveg:
Kontakta Härjegårdar Fastighets AB tel. 0680-16950

Översikt över studieekonomisk hjälp

Studiehjälp (för elever 16-20 år)
Studiebidrag, 1050 kronor/månad, gäller utan ansökan
Inackorderingstillägg, 1 500 kronor/månad
Extra tillägg, 285-855 kronor/månad beroende på ekonomiskt underlag i familjen.

Studiebidraget utbetalas utan ansökan. Elev, som varit frånvarande från undervisningen under minst 15 kalenderdagar iföljd, skall rapporteras till expeditionen. Sjukdom räknas inte som frånvaro. Frånvaro om minst 15 kalenderdagar i följd ger inte rätt till studiestöd. För att få övriga bidrag måste en prövning ske. Ansökningsblanketter finns hos kurator och skickas till:

CSN
Postservice
833 81 STRÖMSUND

Välkommen till Härjedalens gymnasium!

"Härjedalens gymnasium, den lilla skolan med det oändligt stora hjärtat. jag skulle inte byta ut min gymnasietid mot något annat i hela världen."

-Avgående elevrådsordförande Ebba i hennes studenttal juni 2017.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-09-26 10.54
av Henry Jonasson