2017-04-25 08.31

HLR och D-HLR utbildning

Tisdagen den 11/4 hade transportprogrammets elever en heldagsutbildning på HLR och D-HLR.

Eleverna som går transportprogrammet får under sin 280 h YKB utbildning, hjärt och lungräddning samt utbildning på defibrilatorer, med andra ord hur man använder en hjärtstartare.

Dagen började med teoretisk information om hur man kan se, och rädda en medmänniska som har fått eller håller på att få en Stroke/AKUT. Sedan gick instruktören igenom dom viktiga bokstäverna LABCDE. SOS vad händer när du ringer 112 Larmcentralen . Första hjälpen och säkerhet vid trafikolycka, stabilt sidoläge, samt hur man gör när någon satt något i halsen (Luftvägsstopp).

Tid lades även till brand. Brand i fordon, kläder m.m. Användandet av brandsläckare och brandfilt samt vilka krav som gäller vid hanterandet och vilka krav som gäller i lastbil och buss.

Hjärt och Lungrådets Instruktör gick teoretiskt och praktiskt igenom HLR samt hur man använder sig av en hjärtstartare. Eleverna fick sedan med hjälp av instruktör och dockor praktiskt genomföra hjärt och lungräddning samt användandet av hjärtstartare.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-04-25 08.31
av Henry Jonasson