Vår vision

Vår vision är att våra elever skall vara förberedda för den framtid de önskar möta

Till visionen har vi utarbetat två delmål:

  1. För en ökad måluppfyllelse skall vi utveckla det IT baserade lärandet genom att använda modern teknik i vår undervisning.( 1-1, smartboard etc)
  2. Vi skall utöka samarbetet med vår omvärld genom:
  • ett nära samarbete med Mittuniversitetet
  • studieresor/ studiebesök
  • öka samverkan med företag i kommunen ( företagsbesök/ programråd)

Närhet:
Härjedalens Gymnasium skall öka sin attraktionskraft så att fler elever söker till vårt gymnasium. Det skall finnas ett gymnasium i vår kommun

Äkthet:
Det vi säger att vi skall göra, det gör vi.

Livskraft:
Ett gymnasium i kommunen bidrar till ökad tillväxt.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-03-22 15.09
av Henry Jonasson