NIU Skidskytte

Hösten 2009 startade vi vår skidskytteinriktning här i Sveg och sedan 2011 är vi NIU-Certifierade(Nationell Idrotts Utbildning) från Svenska Skidskytteförbundet. Vi har tillgång till en skjutvall, i dagsläget 7st skjutplatser i anslutning till en av Sveriges finaste rullskidbanor. Vi jobbar också för en utbyggnad av skjutvallen till 30 skjutplatser. Detta ger möjligheter för att ordna läger och arrangera tävlingar året om.

Eleverna har möjlighet att välja mellan sex olika program (läs mer under ansökan och information). På dessa kan man välja mellan att studera på tre eller fyra år. Vi rekommenderar det senare alternativet då det möjliggör fler träningstillfällen i veckan (ca 4-5st) samt underlättar vid ledighet för läger och tävlingar.

Möjligheterna för att satsa och träna mot att bli en duktig Skidskytt är väldigt bra i Sveg. Ett kvitto på detta är inte minst Anna-Carin Zidek som bor i Lillhärdal och tränat mycket här i Sveg under sin aktiva karriär. Terrängen är kuperad med många löpvänliga tallhedar och stora myrmarker. Här finns även en rullskidbana som är 3,5km lång. Snön kommer ofta relativt tidigt och ligger kvar länge. Spårsystemet är välutbyggt med 2,5 och 5 kilometers elljusspår och totalt ca 65km pistade spår under en normalvinter.

I Sveg har vi flera pass i veckan som inkluderar både skytte och skidor/rullskidor/löpning. Skidskytteelever på Svegs Skidgymnasium får ammunition och tillgång till ett eget vapenskåp från skolan. Vi har en skyttelokal för luftgevärsskytte och där vi har nya skidskytteanpassade luftgevär. Skidskyttetränare är Erik Albinder, och han har jobbat här sedan september 2010.

Idag finns det många skidgymnasier och konkurrensen är hård men vår målsättning är vara landets bästa regionala skidgymnasium. För att bli det måste vi hela tiden jobba med att underhålla och utveckla verksamheten.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-10-31 07.56
av Henry Jonasson