2019-06-12 11.21

Justerat protokoll, Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 

Protokoll från den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioners sammanträde den 3 juni är justerat och finns som pdf-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Gemensam nämnd för samverkan
inom drift och service, utveckling
samt specialistfunktioner

Sammanträdesdatum

2019-06-03

Paragrafer

13-20

Anslaget publicerades

2019-06-12

Anslaget avpubliceras

2019-07-03

Förvaringsplats för protokollet

Regionens hus, Östersund

Ladda ner aktuellt protokoll

Protokoll 190603länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur man överklagar dessa beslutöppnas i nytt fönsterSidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-12 11.21
av Sarah Tjärnås