2019-06-11 08.54

Justerat protokoll, kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-06-03

Paragrafer

192--215

Anslaget publicerades

2019-06-11

Anslaget avpubliceras

2019-07-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Protokoll Ks 2019-06-03 §§ 192--215PDF (pdf, 1.4 MB)

Hur man överklagar detta beslut

Klicka här för information om hur kommunens beslut kan överklagas


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-11 08.54
av Johan Höglund