2019-02-08 13.57

Kommunfullmäktige sammanträder den 18 februari

Den 18 februari klockan 13.00 sammanträder kommunfullmäktige på Camp Sveg i Sveg.

Allmänhetens frågestund

Vid sammanträdet har allmänheten möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter om den kommunala verksamheten. En person får vid ett och samma sammanträde ställa frågor till högst två ledamöter och högst tre frågor till varje ledamot. Frågor ska vara skriftliga och undertecknade. En fråga måste lämnas in till kommunens kansli eller till kommunfullmäktiges presidium senast dagen innan kommfullmäktiges sammanträde.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-02-18

Tid

13.00

Plats

Camp Sveg, Sveg

Klicka här för att se sammanträdets föredragningslistaPDF (pdf, 125.8 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-08 13.57
av Johan Höglund