Kulturskolan i Härjedalen

Härjedalens kommun erbjuder kulturskola på samtliga grundskolor och gymnasieskolan i kommunen. Kulturskolan är avgiftsfri. Täckning för eventuell kostnad för kursmaterial (spelbok) kan komma att begäras in från eleven.

Under tredje skolåret får alla elever information om vilka möjligheter som finns att börja som elev i Kulturskolan.
Ansökan till våra kurser inför kommande läsår görs senast den 31 maj via denna sida under "Anmälan - avanmälan".

Musik
Erbjudes elever fr.o.m årskurs 4. I den frivilliga musikundervisningen i Härjedalen deltar ungefär 300 elever på 18 olika instrument och i sång. Eleverna erbjuds möjlighet att delta enskilt och i grupp/ensemble.
Vissa instrument finns det möjlighet för elever att låna.

Musikproduktion
Ny kurs fr om läsåret 2017/2018. Erbjudes elever fr.o.m årskurs 6. Eleverna lär sig skapa och spela in musik (komposition och studioteknik).

Film & Video
Erbjudes elever fr.o.m. årskurs 7. Här lär sig eleverna skapa och redigera film och video.

Förutom ovanstående kurser erbjuds även eleverna andra kulturyttringar som
t. ex. att uppleva professionella teatrar och konserter.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-05-21 08.31
av Mikael Hillborg