Elevinformation

Här hittar du information riktad till dig som elev och förälder. För kontakter med lärare och mentorer hänvisar vi till SchoolSoft.

Gymnasiet erbjuder middagsmat

Läsårsinformation 2020-2021 PDF (pdf, 761.4 kB)

LedighetsansökanPDF (pdf, 48.7 kB)

Inackorderingstillägg

För dig som pga lång resväg behöver boende för dina studier på en kommunal gymnasieskola, finns möjlighet att söka inackorderingstillägg av kommunen. Inackorderingstillägg söks om inför varje nytt läsår.
Ändrade förhållanden måste meddelas hemkommunen. Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att återbetala beloppet.

Om du behöver ytterligare information, mejla din fråga till Heli Asikainen.

Regler för inackorderingstillägg PDF (pdf, 161.7 kB)
Ansökan om inackorderingstilläggPDF (pdf, 1.5 MB)

Ansökan ska vara inlämnad senast 7 september.

Hyresbidrag

Härjedalens kommun lämnar bidrag med 25 % av hyreskostnaden under 12 månader, dock högst 1000 kr per månad. Eleven tecknar avtal med valfri hyresvärd.
Rätt till hyresbidrag gäller för elever folkbokförda i Härjedalens kommun och inskrivna på Härjedalens gymnasium, som är beviljade inackorderingstillägg.


Elever med annan hemkommun som sedan tidigare erhållit hyresbidrag fasas ut, enligt beslut KS § 5 2020-01-29

Utbetalning upphör då eleven inte längre är inskriven som elev på Härjedalens gymnasium.

Om du behöver ytterligare information, mejla din fråga till Heli Asikainen.

Ansökan om hyresbidragPDF (pdf, 1.6 MB)


Logotyp

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-30 16.17
av Heli Asikainen