Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som inte har behörighet att söka direkt till ett nationellt gymnasieprogram. För samtliga gymnasieprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska. Utöver det krävs följande för de olika gymnasieprogrammen.

  • För behörighet till ett yrkesprogram krävs även godkända betyg i fem andra ämnen.
  • För behörighet till ekonomiprogrammet, och samhällsvetenskapliga programmet krävs även godkända betyg i geografi, samhällskunskap, historia, religionskunskap och fem andra ämnen.
  • För behörighet till det naturvetenskapliga programmet krävs även godkända betyg i biologi, fysik, kemi och sex andra ämnen.

Introduktionsprogrammen består av fem olika utbildningar som syftar till att förbereda dig för annan gymnasial utbildning eller för arbetsmarknaden.
Se mera om fem olika utbildningar

Kontakta oss

Maria Rydhult
Lagledare IM

Arbetslag IM
072-505 52 31

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-03-28 11.58
av Heli Asikainen