Härjedalens gymnasium

Härjedalens gymnasium är en lagom stor skola med strax över 250 elever och 40 medarbetare. Skolan erbjuder 6 nationella program, varav 3 är yrkesförberedande, 3 högskoleförberedande och introduktionsprogrammet.

Du läser många gymnasiegemensamma ämnen tillsammans med elever från andra program. Elever berättar ofta om god sammanhållning där man lär känna varandra över programgränserna.

Elever som är intresserade av elevboende kontaktar bostadsbolaget Härjegårdar och uppger vilket program de ska gå.
www.harjegardar.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En gymnasieexamen innehåller 2 500 poäng och utöver kurserna som står vid varje program läser du även individuella val och skriver ett gymnasiearbete (100 poäng) med koppling till ditt program. I din utbildning läser du 200 poäng individuellt val.

Elever i de högskoleförberedande programmen genomför studieresor till Stockholm och Berlin. Studieresorna är viktiga delar i flera av kurserna.

Inackorderingstillägg

För dig som pga lång resväg behöver boende för dina studier på en kommunal gymnasieskola, finns möjlighet att söka inackorderingstillägg av kommunen. Inackorderingstillägg söks om inför varje nytt läsår.
Ändrade förhållanden måste meddelas hemkommunen. Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet.

Om du behöver ytterligare information, mejla Heli Asikainen.

Blanketteröppnas i nytt fönster

Att söka elevboende hos Härjegårdar Fastighets AB

För att ansöka om studentlägenhet måste man först registrera sig i bostadskön på Härjegårdars hemsida: www.harjegardar.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vid registreringen välj alternativet ”studentlägenhet”.
Observera att det alltid är målsman som ska ansöka om lägenheten.

Den sökande bevakar själv vilka lägenheter som blir lediga. Detta kan göras genom att kryssa i rutan för prenumeration av lediga studentbostäder. Information går då ut via mail när det finns lediga lägenheter som stämmer överens med önskemålen i intresseanmälan. Kontrollera att angiven e-postadress är korrekt. Får man inga mail bör man kontrollera skräpposten i sin mail.
Observera att mailet inte är något erbjudande, man måste själv logga in och anmäla intresse för lägenheten. Intresse kan anmälas för max tre lägenheter per publiceringsomgång.

Via Mina Sidor kan man anmäla intresse samt följa uthyrningsprocessen för de lägenheter man anmält intresse för.

De tre sökande som har flest ködagar och som anmält sitt intresse för lägenheten får visningeserbjudande via mail eller brev. Man har då en veckas betänketid på sig att svara.
Det är den som har flest ködagar och som tackat ja som får kontrakt på lägenheten.
Om ingen tackat ja efter en vecka går erbjudandet vidare till de tre nästa i kön o.s.v.

Vi gör en kreditkontroll och förvissar oss om att de sökande har inkomst, goda hyresreferenser samt inte belastas av betalningsanmärkningar hos kronofogden.

Hyresavtalet tecknas med elevens målsman även om eleven fyllt 18 år. Hyresavtalet gäller tillsvidare med 3 månaders uppsägningstid.

Elever/vårdnadshavare är naturligtvis också välkomna att ställa sig i den ordinarie bostadskön. Läs mer om uthyrningsregler gällande ordinarie kön under ”uthyrningsregler/policy” på vår hemsida.

När ett kontrakt skrivits på en lägenhet avregistreras den sökandes intresseanmälan automatiskt och poängen är förbrukande.
Man kan registrera sig i kön igen men blir i normalfallet spärrad ur bostadskön under ett år.
Bostadsansökan behöver uppdateras minst en gång om året för att man ska stå kvar i kön.

Observera att antalet studentlägenheter är begränsat. Det är därför viktigt att ställa sig i kö i god tid!

Studieekonomisk hjälp

Studiehjälp (för elever 16-20 år)
Studiebidrag från CSN, 1 250 kronor per månad, gäller utan ansökan
Inackorderingstillägg, ca 1 600 kronor per månad
Extra tillägg, 285-855 kronor per månad beroende på ekonomiskt underlag i familjen.

Studiebidraget utbetalas utan ansökan.
Elev, som varit frånvarande från undervisningen under minst 15 kalenderdagar iföljd, ska rapporteras till expeditionen. Sjukdom räknas inte som frånvaro. Frånvaro om minst 15 kalenderdagar i följd ger inte rätt till studiestöd. För att få övriga bidrag måste en prövning ske.

Ansökningsblanketter skickas till
CSN
Postservice
833 81 Strömsund

"Härjedalens gymnasium, den lilla skolan med det oändligt stora hjärtat. jag skulle inte byta ut min gymnasietid mot något annat i hela världen."

-Avgående elevrådsordförande Ebba i hennes studenttal juni 2017.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-24 14.29
av Heli Asikainen