Kemikalier

Det är viktigt att verksamheter bedrivs i lokaler och med material som inte utsätter användare och besökare för hälsofarliga halter av kemiska ämnen.

Det gäller kontor, arbetsytor, förskolor och skolor. Särskilt fokus ska läggas på att skydda barn mot skadliga kemikalier.

För hantering av vissa typer av kemikalier behövs tillstånd, till exempel för spridning av kemiska bekämpningsmedel. Tillståndet söks hos kommunens miljö- och byggavdelning.
Bekämpningsmedel och tillstånd

Kommunen ansvarar även tillsynen över kemikaliehantering, inklusive brandfarliga vätskor.
Kommunens tillsynsarbete

Kemikalieolyckor

Kemikalieolyckor anmäls omgående till räddningstjänsten.

Vid kemikalieolyckor som medför risk för natur och miljö har kommunens miljö- och byggavdelning dialog med räddningstjänsten angående vilka risker som föreligger och hur föroreningsskada kan undvikas.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:37
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas