Inackorderingstillägg, hyresbidrag och CSN

Inackorderingstillägg

Du som studerar på heltid vid en kommunal gymnasieskola och är folkbokförd i Härjedalens kommun, men på grund av långa avstånd behöver bo inackorderad på din studieort, har rätt att ansöka om inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Denna rättighet gäller dig som studerar på ett nationellt program och är antagen till utbildningen i första hand.

Att studera på heltid innebär att eleven deltar i all schemabunden undervisning.

Ansök om inackorderingstillägg

Ansök om inackorderingstillägg senast 7 september för att du ska få ditt inackorderingstillägg utbetalt i september. Du förnyar ansökan varje läsår och bifogar alltid aktuellt hyresavtal, även om du skickat in det tidigare. Du kan även få inackorderingstillägg i efterhand för läsåret, då måste ansökan lämnas senast 30 juni samma år.

Bestämmelser om inackorderingstillägg

Enligt skollagen lämnas ekonomiskt stöd för inackordering till elever som studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag. Stödet gäller vårterminen ut det år eleven fyller 20 år.

Kriterier för att få inackorderingstillägg

Du ska ha lång eller besvärlig resväg mellan skolan och hemmet där du är folkbokförd. Som regel ska du ha minst 60 kilometers resväg enkel väg (närmaste vägen enligt www.eniro.se) eller sammanlagd effektiv restid på över 2 timmar per dag. Gång och väntetid räknas inte.

  • Du ska vara inackorderad på studieorten och ange din inackorderingsadress. Hyresavtal bifogas ansökan.
  • Du ska vara förstahandsmottagen till en gymnasieskola med offentlig huvudman.
  • Tillägget betalas ut för den tid inackorderingen varar men högst 9 månader, september-maj.
  • Första utbetalning sker tidigast i slutet av september.
  • Om familjen flyttar har du rätt att fullfölja din ursprungliga utbildning och kan då söka inackorderingstillägg från din nya hemkommun.
  • I undantagsfall kan särskilda personliga skäl ge rätt till inackorderingstillägg för eget boende. Skälen ska styrkas av intyg från kurator, läkare eller liknande och intyget ska bifogas med ansökan.
  • Du är inte berättigad till inackorderingstillägg om du är inackorderad hos en vårdnadshavare.
  • Ogiltig frånvaro kan påverka inackorderingstillägget. Även övriga bidrag kan påverkas.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den studerande är inte berättigad till inackorderingstillägg om studierna avbryts eller om studieomfattningen minskar från heltid till deltid. Anmälan om ändrade förhållanden göras skriftligt till gymnasiet@herjedalen.se. Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Om eleven flyttar ska det anmälas omgående.

Beslut och information om utbetalning

Inackorderingstillägget betalas ut till vårdnadshavare tills eleven fyller 18 år. Därefter kan tillägget betalas ut till eleven om man så önskar.

Anmäl ditt konto till Swedbank. Du behöver inte vara kund hos Swedbank.
Anmäl ditt konto på Swedbanks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om inackorderingstillägg i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I e-tjänsten ser du när ansökan är beviljad. Beslutet meddelas inte på annat sätt. Inackorderingstillägget betalas ut den tjugofemte varje månad.

Hyresbidrag

Hyresbidrag gäller för elever folkbokförda i Härjedalens kommun som är inskrivna på Härjedalens gymnasium och har beviljats inackorderingstillägg.

Härjedalens kommun lämnar bidrag med 25 procent av hyreskostnaden under 12 månader, dock högst 1 000 kronor per månad. Elev eller vårdnadshavare tecknar avtal med valfri hyresvärd.

Du förnyar ansökan varje läsår.

Ansök om hyresbidrag i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

CSN - studiehjälp för elever 16-20 år

Mer om studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg på CSN:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 3 januari 2023 14:36
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas