Inackorderingstillägg, hyresbidrag och CSN

Inackorderingstillägg

Du som studerar på heltid vid en kommunal gymnasieskola och är folkbokförd i Härjedalens kommun, men på grund av långa avstånd behöver bo inackorderad på din studieort, har rätt att ansöka om inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Denna rättighet gäller dig som studerar på ett nationellt program och är mottagen till utbildningen i första hand.

Anmälan av kontonummer för utbetalning av inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget betalas ut till föräldern fram tills eleven fyller 18 år. Därefter direkt till eleven om inte annat meddelas till kommunen. För att betala ut beloppet direkt till ett bankkonto måste du fylla i dina uppgifter på Swedbanks webbplats. Ditt bankkonto behöver inte vara kopplat till Swedbank, men utbetalningarna sker därifrån.

Bestämmelser om inackorderingstillägg

Enligt skollagens 15 kap 32 paragrafen ska ekonomiskt stöd lämnas till elever som studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag. Det gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresa.

Kriterier för att få inackorderingstillägg

Du ska ha lång eller besvärlig resväg mellan skolan och hemmet där du är folkbokförd. Som regel ska du ha minst 60 kilometers resväg enkel riktning (närmaste vägen enligt www.eniro.se) eller sammanlagd effektiv restid på över 2 timmar per dag. Gång och väntetid räknas inte in i tiden.

  • Du ska vara inackorderad på studieorten och ange din inackorderingsadress. Hyresavtal ska bifogas ansökan.
  • Du ska vara förstahandsmottagen till en gymnasieskola med offentlig huvudman.
  • Tillägget utgår för den tid inackorderingen varar, dock högst 9 månader, september-maj.
  • Första utbetalning sker tidigast i slutet av september.
  • Om familjen flyttar har du rätt att fullfölja din ursprungliga utbildning och kan då söka inackorderingstillägg från din nya hemkommun.
  • I undantagsfall kan särskilda personliga skäl ge rätt till inackorderingstillägg för eget boende. Skälen ska styrkas av intyg från kurator, läkare eller liknande och intyget ska bifogas med ansökan.
  • Du är inte berättigad till inackorderingstillägg om du är inackorderad hos en vårdnadshavare.
  • Ogiltig frånvaro kan påverka inackorderingstillägget. Även övriga bidrag kan påverkas.

Heltidsstudier

Att studera på heltid i gymnasieskola innebär att eleven förutsätts delta i all schemabunden undervisning som programmet omfattar.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den studerande är inte berättigad till inackorderingstillägg om studierna avbryts eller om studieomfattningen minskar från heltid till deltid. I dessa fall ska anmälan om de ändrade förhållandena göras skriftligt till adressen nedan. Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Om eleven flyttar ska det anmälas omgående.

Så ansöker du

Ansök om inackorderingstillägg så snart som möjligt i samband med att din utbildning startat. Du måste ansöka senast 7 september för att få ditt inackorderingstillägg i september. Du förnyar ansökan varje läsår. Du kan även få inackorderingstillägg i efterhand för läsåret, då måste du ansöka innan 30 juni samma år.

Beslut och information om utbetalning

Beslut om inackorderingstillägg skickas till myndig elev alternativt till vårdnadshavaren om eleven är omyndig. Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis den 25 i månaden, till den som angetts på ansökan.

Glöm inte att anmäla konto till Swedbank.

Ansökan sker via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller blankett som finns att hämta i blankettarkivet.

Regler inackorderingstillägg , 161.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Hyresbidrag

Härjedalens kommun lämnar bidrag med 25 procent av hyreskostnaden under 12 månader, dock högst 1000 kronor per månad. Eleven tecknar avtal med valfri hyresvärd.

Rätt till hyresbidrag gäller för elever folkbokförda i Härjedalens kommun och inskrivna på Härjedalens gymnasium, som är beviljade inackorderingstillägg.

Elever med annan hemkommun som sedan tidigare erhållit hyresbidrag fasas ut, enligt beslut i kommunstyrelsen 29 januari 2020. Utbetalning upphör när eleven inte längre är inskriven som elev på Härjedalens gymnasium.

Ansökan sker via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller blankett som finns att hämta i blankettarkivet.

CSN

Studiehjälp (för elever 16-20 år)
Studiebidrag från CSN, 1 250 kronor per månad, gäller utan ansökan.
Extra tillägg, 285-855 kronor per månad beroende på ekonomiskt underlag i familjen.

Studiebidraget utbetalas utan ansökan, till elever med svenskt medborgarskap. Elever med utländskt medborgarskap behöver ansöka om studiebidrag.

Elev, som varit frånvarande från undervisningen under minst 15 kalenderdagar i följd, ska rapporteras till expeditionen. Sjukdom räknas inte som frånvaro. Frånvaro om minst 15 kalenderdagar i följd ger inte rätt till studiestöd. För att få övriga bidrag måste en prövning ske.

Ansökningsblanketter skickas till
CSN
Postservice
833 81 Strömsund

Kontakt

Senast uppdaterad: 18 maj 2021 13:17
Redaktör för sidan: Heli Asikainen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas