Antagandehandling för Härjedalens kommuns nya översiktsplan

Navigera i antagandehandlingen med hjälp av menyn till vänster (längst ner vid användning av små skärmar) eller via innehållsförteckningen.

Kartmaterial för översiktsplanen finns länkat under varje kapittel.

Den kompletta antagandehandligen med bilagor finns även som pdf i menyn till höger (längst ner vid användning av små skärmar).

Länsstyrelsens granskningsyttrande, beskrivningen av riksintresseområden, miljökonsekvensbeskrivning, särskilt utlåtande och kartbilagorna finns endast som pdf i menyn till höger (längst ner vid användning av små skärmar).

Antagandehandlingar för nedladdning:

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-29 14.50
av Johan Essvik