2020-09-03 15.32

Justerat protokoll, kommunledningsutskottet

Protokoll från kommunledningsutskottets sammanträde den 2 september är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-09-02

Paragrafer

60--80

Anslaget publicerades

2020-09-03

Anslaget avpubliceras

2020-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Protokoll Klu 2020-09-02 §§ 60--80PDF (pdf, 2 MB)

Hur man överklagar detta beslut

Klicka här för information om hur kommunens beslut kan överklagas


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-09-03 15.32
av Johan Höglund