2020-02-14 14.54

Justerat protokoll, miljö- och byggnämnden

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 13 februari är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Sammanträdesdatum

2020-02-13

Paragrafer

1-28

Anslaget publicerades

2020-02-14

Anslaget avpubliceras

2020-03-06

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och byggförvaltningen, Bergs kommun

Hur man överklagar detta beslut

Länk till aktuellt dokument


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-14 14.54
av Belinda Härjebäck