Enskilda vägar lämnas tillbaka till fastighetsägarna

Efter 30 september 2020 snöröjer inte kommunen enskilda vägar. Fastighetsägare längs enskilda vägar ansvarar från 1 oktober 2020 för snöröjning, drift och underhåll av vägen.

Möten om överlämnande av enskilda vägar

Under februari hålls möten om återlämnandet av enskilda vägar. På mötena deltar politiker och tjänstemän från kommunen samt sakkunniga från Trafikverket, Lantmäteriet och Riksförbundet för enskilda vägar. Mötena i Hedeviken och Älvros behandlar alla vägar i Härjedalen.

Hedeviken
Tisdag 25 februari, GT-gården i Hedeviken klockan 18-20

Älvros
Onsdag 26 februari, Bystugan i Älvros klockan 18-20

Karta över vägar som lämnas tillbaka till fastighetsägarna

Se karta över enskilda vägar utanför tätorter som lämnas tillbaka till fastighetsägare senast 1 oktober 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Runt hundra vägar utanför tätorterna markerade med rött på kartan lämnas tillbaka till fastighetsägarna. Samtidigt upphör kommunen att ploga, sanda och underhålla dessa vägar.

Mer information har skickas till berörda fastighetsägare.

Bilda gemensamhetsanläggning

Skogsstyrelsen kan hjälpa till med förarbetet innan föreningen tar kontakt med Lantmäteriet. Skogsstyrelsen kan hjälpa till med

  • andelstalsberäkning
  • båtnadsområde (det område som tillfaller vägen)
  • frivilliga överenskommelser mellan berörda fastighetsägare

Mer information
Anders Ryberg, Skogskonsulent Skogsstyrelsen
0680-554 43
anders.ryberg@skogsstyrelsen.se

Information om att bilda gemensamhetsanläggning och överenskommelse om skötsel och statsbidrag för vägar finns på Trafikverkets, Lantmäteriets och Riksförbundet enskilda vägars webbplatser.

Läs på Lantmäteriets webbplats om samfälligheter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksförbundet enskilda vägars information om Vägskötsel för föreningar utan lantmäteriförrättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs på Trafikverkets webbplats om enskilda vägarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 10 juni 2019 § 105 att kommunen ska lämna tillbaka vägar som kommunen inte är juridiskt ansvarig för till fastighetsägarna.

Läs protokollet från kommunfullmäktige 10 juni 2019.PDF (pdf, 148.9 kB)

Enskilda gator och vägar i tätorterna

I tätorterna avvecklas snöröjning och underhåll av gator och vägar där kommunen inte är juridiskt ansvarig för väghållningen, och där det är praktiskt möjligt, senast 31 maj 2023.

Mer information

tekniska@herjedalen.se
0680-161 00 växel

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-27 17.00
av Åsa Evertsdotter