Coronaviruset och sjukdomen covid-19

Härjedalens kommun är väl förberedd för att hantera ett större utbrott av covid-19. Kommunen har lämnat stabsläge och arbetar vidare i ordinarie verksamhet med de dagliga frågorna kring coronavirus och covid-19.

Kommunen samverkar med länsstyrelsen, Region Jämtland-Härjedalen, övriga kommuner i länet och andra aktörer.

Information om coronaviruset - som orsakar sjukdomen covid-19 - finns på 1177.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteroch Folkhälsomyndighetens webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Jämtland-Härjedalens statistik om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset och Covid-19 på olika språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefontid till biståndshandläggare i äldreomsorgen och LSS-handläggare

Biståndshandläggare i äldreomsorgen och LSS-handläggare har under maj telefontid vardagar klockan 8-9 och 13-14, telefon 0680-163 80.

Från 1 juni till 31 augusti nås biståndshandläggare i äldreomsorgen och LSS-handläggare på telefon vardagar klockan 8-9. Telefon 0680-163 80.

Rutiner för förskola och skola

Kommunens förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller öppet som vanligt. För barn och elever som inte har symptom gäller närvaro i skolan.

De som har rest i något av de drabbade länderna kontaktar förskolans eller skolans rektor.

Barn, elever och medarbetare som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksamma på symptomen hosta, andningssvårigheter eller feber. Om du eller ditt barn har sådana symptom, ring 1177 för att få vägledning.

Plats, tider och avgift i förskola och fritids vid permitteringar

Ordinarie plats i förskola eller fritids
Barnen är på förskolan de dagar och tider som föräldrarna arbetar. Familjen betalar efter maxtaxan som är en viss procent av familjens bruttoinkomst. Vid exempelvis permittering på deltid kan inkomsten förändras. Då ska familjen lämna in nya inkomstuppgifter. Det kan leda till att taxan förändras. Barnet är på förskolan de dagar vårdnadshavarna arbetar.

15 timmarsplats
Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till 15 timmarsplats. Helt permitterade likställs med arbetssökande.

Barn födda 2014, 2015 och 2016 har allmän förskola. Den är avgiftsfri och har öppet under skolans läsår. Den är inte öppen när det är skollov.

Barn födda 2017, 2018 och 2019 betalar för sin 15-timmarsplats.

Läs mer om avgifter och regler i förskola, förskoleklass och fritidshem.PDF (pdf, 333.5 kB)

Om förskolor och grundskolor stängs

Det här gör kommunen
Informerar vårdnadshavaren, tar emot anmälan och beslutar om omsorg. Kommunen kan, om det behövs, begära ett intyg från arbetsgivaren men huvudregeln är att inte göra så.

Kommunerna uppmanas att inte upprätta listor på personer som jobbar i samhällsviktig verksamhet.

Det här gör vårdnadshavaren
Tänker igenom det egna barnets behov av omsorg om förskolan eller skolan stänger.

Vårdnadshavaren för en dialog med sin arbetsgivare om man deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en skolstängning. Om inte omsorg kan ordnas på annat sätt, till exempel att barnet är hemma med annan vårdnadshavare, anmäler vårdnadshavaren sitt behov av omsorg till berörd hemkommun.

Det här gör arbetsgivare eller motsvarande
Gör en bedömning av om den bedriver samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3 och gör en bedömning av vilken personal man behöver för att klara det.

Arbetsgivaren för dialog med sina anställda så att berörd personal kan anmäla sitt behov av omsorg till kommunen. Arbetsgivaren ska inte kommunicera direkt med kommunen.

Till vårdnadshavare som jobbar i samhällsviktig verksamhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut om en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som bedöms som samhällsviktiga och vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg om regeringen fattar beslut om en stängning av skolor och förskolor.

Om en stängning blir aktuell prövas rätten till omsorg centralt av bildningssförvaltningen.

Information om hur vårdnadshavare går tillväga för att anmäla behov av omsorg meddelas om regeringen fattar beslut om stängning av förskolor och skolor. Vårdnadshavare kan inte anmäla behov innan ett sådant beslut har fattats.

Frågor om föreskriften och de allmänna råden besvaras av MSB.

Föreskriften och de allmänna råden, MSB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har beslutat om besöksförbud på alla äldreboenden i hela landet från 1 april 2020 för att hindra spridning av sjukdomen covid-19.

Den 12 mars införde Härjedalens kommun besöksförbud på äldreboendena.

För att undvika smittspridning

 • Var extra noggrann med handhygien.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten.
 • Om möjligt: Använd handsprit före och efter besöket.
 • Har du frågor kontakta personalen på berört äldreboende.

Har du under de senaste 14 dagarna varit i ett område där smittspridning av covid-19 (coronavirus) pågår och har feber eller hosta:

Gå inte in på något av våra äldreboenden.
Ring 1177 för att få information om hur du söker vård.

Vad kan du göra?

I februari och mars, när säsongsinfluensa och vinterkräksjuka härjar, är det extra viktigt att tänka på den egna hygienen. Det är viktigt även för att hindra luftvägsinfektioner, bland annat covid-19.

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten före måltid, före mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Undvik att röra vid ansikte eller ögon.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk när du snyter dig.
 • Håll gärna avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du nyser eller hostar.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor.

Publicerade nyheter i samband med coronaviruset och covid-19

 • 2020-09-15
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 15 september 2020
  Läs mer
 • 2020-09-08
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 8 september 2020
  Läs mer
 • 2020-09-01
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 1 september 2020
  Läs mer
 • 2020-08-25
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 25 augusti 2020
  Läs mer
 • 2020-08-21
  Bibliotek som ligger i skolorna ändrar öppettiderna
  Läs mer
 • 2020-08-18
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 18 augusti 2020
  Läs mer
 • 2020-08-11
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 11 augusti 2020
  Läs mer
 • 2020-08-04
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 4 augusti 2020
  Läs mer
 • 2020-07-28
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 28 juli 2020
  Läs mer
 • 2020-07-21
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 21 juli 2020
  Läs mer
 • 2020-07-14
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 14 juli 2020
  Läs mer
 • 2020-07-08
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 onsdag 8 juli 2020
  Läs mer
 • 2020-07-01
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 onsdag 1 juli 2020
  Läs mer
 • 2020-06-29
  Sommarlovskul i Härjedalen
  Läs mer
 • 2020-06-24
  Familjerådgivningen i Sveg och Hede är öppen igen
  Läs mer
 • 2020-06-24
  Personalen i äldreomsorgen i Funäsdalen testar munskydd
  Läs mer
 • 2020-06-24
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 onsdag 24 juni 2020
  Läs mer
 • 2020-06-24
  Närvårdsplatser i beredskap om många blir sjuka
  Läs mer
 • 2020-06-19
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 fredag 19 juni 2020
  Läs mer
 • 2020-06-17
  Sök bidrag för sommarlovsaktiviteter i coronatider
  Läs mer
 • 2020-06-16
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 16 juni 2020
  Läs mer
 • 2020-06-12
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 fredag 12 juni 2020
  Läs mer
 • 2020-06-10
  Sommaraktiviteter för barn och unga under coronaviruspandemin
  Läs mer
 • 2020-06-10
  Feriejobb till alla som sökt
  Läs mer
 • 2020-06-10
  Plexiglas på Svegsmon medger besök till äldre
  Läs mer
 • 2020-06-09
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 9 juni 2020
  Läs mer
 • 2020-06-05
  Handla hemmavid
  Läs mer
 • 2020-06-04
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 torsdag 4 juni 2020
  Läs mer
 • 2020-06-03
  Hedegården tar emot besök utomhus
  Läs mer
 • 2020-06-02
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 2 juni 2020
  Läs mer
 • 2020-05-29
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 fredag 29 maj 2020
  Läs mer
 • 2020-05-26
  Lämnar badjobbet för att göra en insats i vården
  Läs mer
 • 2020-05-26
  Delar av daglig verksamhet stänger tillfälligt
  Läs mer
 • 2020-05-26
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 26 maj 2020
  Läs mer
 • 2020-05-22
  Håll i, håll ut och håll avstånd
  Läs mer
 • 2020-05-20
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 onsdag 20 maj 2020
  Läs mer
 • 2020-05-15
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 fredag 15 maj 2020
  Läs mer
 • 2020-05-08
  Lägesrapport coronavirus och covid-19 fredag 8 maj 2020
  Läs mer
 • 2020-05-06
  Paus för växelvård under coronapandemin
  Läs mer
 • 2020-05-05
  Felaktiga rykten om covid-19 och äldreomsorgen
  Läs mer
 • 2020-05-04
  Studenten på Härjedalens gymnasium torsdag 5 juni
  Läs mer
 • 2020-04-28
  Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ett år
  Läs mer
 • 2020-04-17
  Väl förberedda för många sjuka - utbildar medarbetare för att kliva in i vården
  Läs mer
 • 2020-04-14
  Lunchlåda till alla elever på gymnasiet
  Läs mer
 • 2020-04-08
  Besök inte förskolor och skolor
  Läs mer
 • 2020-04-08
  Barn och elever lämnas och hämtas utomhus på förskola, fritids och skola
  Läs mer
 • 2020-04-07
  Bibliotek som ligger i skolorna ändrar öppettiderna
  Läs mer
 • 2020-04-07
  Ändrad betaltid för lokala leverantörer
  Läs mer
 • 2020-04-06
  Idrottshallar och simhallar stängs från 7 april
  Läs mer
 • 2020-04-02
  Personalläget är stabilt just nu
  Läs mer
 • 2020-04-01
  Kommunfullmäktige inställt och kommunstyrelsen erbjuder distansdeltagande
  Läs mer
 • 2020-03-30
  Rådgivning och information för restaurang- och livsmedelsverksamheter i samband med coronaviruset
  Läs mer
 • 2020-03-30
  Information och stöd till dig som företagare med anledning av covid-19
  Läs mer
 • 2020-03-30
  Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer
  Läs mer
 • 2020-03-26
  Digital kontakt med personer på särskilt boende
  Läs mer
 • 2020-03-24
  Så här jobbar omsorgen för att skydda brukarna
  Läs mer
 • 2020-03-24
  Debitering för tillsyn av miljöskydd, hälsoskydd, alkohol, tobak och livsmedel skjuts upp
  Läs mer
 • 2020-03-23
  Gymnasieelever kan hämta lunch på skolan
  Läs mer
 • 2020-03-23
  Kommunala arrangemang ställs in tills vidare
  Läs mer
 • 2020-03-20
  Ring eller mejla gärna till oss
  Läs mer
 • 2020-03-20
  Ändrade låneregler på biblioteken
  Läs mer
 • 2020-03-20
  Fritidsgårdarna håller stängt från fredag 20 mars
  Läs mer
 • 2020-03-19
  Utökade telefontider till biståndshandläggare i äldreomsorgen och LSS-handläggare
  Läs mer
 • 2020-03-19
  Information om coronaviruset på olika språk
  Läs mer
 • 2020-03-19
  När du ska stanna hemma
  Läs mer
 • 2020-03-19
  Endast tre saker ska spolas ner i toaletten
  Läs mer
 • 2020-03-18
  Hemsändning av dagligvaror även till riskgrupper
  Läs mer
 • 2020-03-17
  Fjärrundervisning för gymnasiet startar torsdag 19 mars
  Läs mer
 • 2020-03-17
  Information till arrangörer av evenemang för färre än 500 personer

  Läs mer
 • 2020-03-17
  Fritidsgården i Sveg stängd till 1 april
  Läs mer
 • 2020-03-17
  Distansundervisning för gymnasiet och vuxenutbildningen
  Läs mer
 • 2020-03-16
  Förskolorna stänger för 15-timmarsbarnen - har öppnat igen
  Läs mer
 • 2020-03-16
  Familjecentrum i Sveg och familjecentralerna i Hede-Vemdalen och Funäsdalen stänger
  Läs mer
 • 2020-03-16
  Kommunala arrangemang och sammankomster skjuts upp
  Läs mer
 • 2020-03-13
  Vad som gäller för förskola och skola i samband med covid-19
  Läs mer
 • 2020-03-12
  Besöksförbud i äldreboenden och gruppboenden på grund av coronavirus
  Läs mer
 • 2020-03-08
  Om coronaviruset och covid-19 inför skolstart efter sportlovet
  Läs mer

Länkar till information om coronaviruset och sjukdomen covid-19

Nationellt informationsnummer
113 13
För generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.
113 13 - Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 Vårdguiden
Ring 1177 om du är sjuk. Vårdguiden har information om hälsa och sjukdomar och hur du hittar vård.
www.1177.selänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten har frågor och svar om smittan och vad som görs för att stoppa utbrottet.
www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se
Samlar krisinformation från svenska myndigheter.
https://www.krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
www.msb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utrikesdepartementet, UD
Råd och information om resor och avrådan från resor.
www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd, NKA
Information till anhöriga om coronavirus och covid-19
http://anhoriga.se/stod-och-kunskap/coronaviruset-och-anhoriga/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdrag psykisk hälsas stödlista för psykisk ohälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-08-04 15.02
av Åsa Evertsdotter