2019-05-16 10.58

Härjegårdar vill sälja 30 fastigheter — kommunfullmäktige beslutar

Kommunstyrelsen tar på onsdag 22 maj ställning till försäljning av 30 fastigheter som ägs av Härjegårdar. Sedan går frågan vidare till kommunfullmäktige som ska godkänna alla köp och försäljningar av fastigheter över 5 miljoner kronor.

Härjegårdar befinner sig en svår ekonomisk situation. Den beror på nedskrivningar i samband med nya fastighetsvärderingar där bokförda värden är högre än marknadsvärdet och på ökade drift- och underhållskostnader.

- Osäkerheten om vad kommande års fastighetsvärderingar innebär finns kvar så länge skattereglerna ser ut som de gör och så länge vi omfattas av reglerna, säger Hans Heuser, vd för Härjegårdar.

Största anledningen till Härjegårdars ekonomiska situation beror på ökad vakansgrad.

Dubbelt så många lägenheter är lediga idag jämfört med 1 december 2017. Det beror främst på Migrationsverkets beslut att säga upp lägenheter och mindre efterfråga på lägenheter i Lillhärdal, Ytterhogdal och Hede.

Uthyrningen av lokaler har minskat det senaste året. Det beror på kommunens minskade behov av hem för vård och boende (HVB-hem) och att kommunala verksamheter har flyttat ihop för att minska lokalytorna.

- Försäljningarna görs för att vända Härjegårdars ekonomiska underskott till överskott och för att skapa en ekonomisk långsiktig trygghet så att vi kan utföra vårt grunduppdrag; att bidra till att säkra bostadsförsörjningen i kommunen och jobba med det planerade underhållet, som delvis är eftersatt, säger Hans Heuser.

Härjegårdar vill hitta köpare med en tydlig ide om hur fastigheterna ska användas.

- Idéer som kan omsättas i affärsmöjligheter, som leder till nya arbetstillfällen och attraktivt boende gillar vi. Vi avgör i slutänden vilka köpare vi anser har den bästa förutsättningen, säger Hans Heuser.

Härjegårdars möjligheter att utveckla de fastigheter som planeras att säljas är begränsade.

- Vi har har ett spretigt fastighetsbestånd utspritt över ett stort område. Målet för Härjegårdar bör vara att äga, förvalta och utveckla bostäder koncentrerat till färre orter, förslagsvis Sveg, Hede och Funäsdalen och att bygga nya bostäder på orter där det råder bostadsbrist, säger Hans Heuser.

Förväntat resultat av fastighetsförsäljningarna

En försäljning av de föreslagna fastigheterna innebär att Härjegårdars resultat förbättras med 5,2 miljoner kronor från ett bedömt negativt resultat för 2019 till ett positivt resultat på 2,2 miljoner kronor för 2021.

Tidplan

Några fastigheter är redan ute till försäljning. En lokalfastighet i Sveg och en bostadsfastighet i Lillhärdal har sålts.

Planen är att börja försäljningen när kommunstyrelsen gett sitt godkännande.

- Vi har märkt att det finns intresse av att köpa fastigheter. Bara ryktet om planerade försäljningar gör att vi blir kontaktade av olika intressenter, säger Hans Heuser.

Bostadsfastigheter som föreslås säljas

Totatalt 161 lägenheter och en villa.

 • Lillhärdals kyrkby 4:36, Torgvägen 16-30 (såld)
 • Lillhärdal Kyrkheden 1:27, Römyrvägen 3-5
 • Lillhärdal Kyrkheden 1:18, Römyrvägen 11-17
 • Lillhärdal Kyrkby 4:19, Huckers väg 6-16
 • Lillhärdal Kyrkby 4:32, Huckers väg 4
 • Lillhärdal Kyrkby 23:20, Furulundsvägen 1-19, Kyrkhedsvägen 16 A-18 B
 • Lillhärdal Kyrkheden 1:39, Kyrkhedsvägen 2-4
 • Lillhärdal Kyrkby 59:15, Rössgårdsvägen 2-14
 • Ytterhogdal Viken 13:4, Trumstedstvägen 6
 • Ytterhogdal Viken 13:49-13:56, Monäsvägen 3-17
 • Ytterhogdal Viken 8:19, Buanvägen 4
 • Ytterhogdal Viken 1:53, Holmvägen 4-6
 • Ljusnedal 1:35, Wageniushagen 5-11
 • Ljusnedal 1:44, Myhrs väg 6-24
 • Ljusnedal 1:20 Vallarvägen 137-155
 • Ljusnedal 1:1 Farupsbacken 5-11
 • Vemdalens kyrkby 32:58
 • Vemdalens kyrkby 31:7-31:9, 31:26-31:30
 • Vemdalens kyrkby 31:32
 • Vemdalens kyrkby 32:55
 • Vemdalens kyrkby 15:14

Lokaler som föreslås säljas

 • Målaren 3, Sveg (såld)
 • Viken 8:20, gamla Bauerska Ytterhogdal
 • Viken 60:1, gamla kommunhuset Ytterhogdal
 • Viken 6:75, hälsocentralen Ytterhogdal
 • Lillhärdals kyrkby 9:11, Mobacka
 • Camparen 1, Camp Sveg
 • Läraren 4, HVB-hem Nova Sveg
 • Krediten 4, gamla Maskin och profil Sveg
 • Vemdalens kyrkby 31:32, Fjällglimten
 • Kilen 3, Härjegårdars kontor Sveg
 • Lärkan 6, gamla elevhemmet Sveg

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-16 10.58
av Åsa Evertsdotter