2019-05-16 10.54

Lillhärdals boulesällskap och Mosippans teaterförening får fondpengar

Mosippans riksteaterförening i Lillhärdal får 1 806 kronor och Lillhärdals boulesällskap 1 500 kronor ur Olof Erikssons fond.

Beslutet fattades av bildningsutskottet 16 maj 2019. Protokollet justeras senast 29 maj.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-16 10.54
av Åsa Evertsdotter