2020-05-15 15.37

Lägesrapport coronavirus och covid-19 fredag 15 maj 2020

Coronavirusrelaterad information

  • Fortsatt planering för att ha personal i viktiga verksamheter om många - medarbetare eller brukare - blir sjuka.
  • Sjukfrånvaron påverkar inte de verksamheter som är igång.
  • God tillgång på skyddsmaterial.
  • Biståndshandläggare i äldreomsorgen och LSS-handläggare har längre telefontider i maj. Vardagar klockan 8-9 och 13-14, telefon 0680-163 80. 20 maj endast förmiddag.
  • Krisledningsgruppen och staben har regelbundna möten varje vecka.

Nyheter och annat om coronavirus och covid-19 finns samlat på www.herjedalen.se/corona.

Jämtland Härjedalens regions siffror för antal smittade och provtagna i länetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sedan 24 april 2020 publicerar Härjedalens kommun en samlad lägesrapport i slutet av varje arbetsvecka.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-05-15 15.37
av Anna Elfqvist