2020-01-08 16.56

Säkrare lås för alla med hemtjänst eller trygghetslarm

Under januari och februari installeras säkrare och enklare lås hos alla som har hemtjänst och trygghetslarm. Samtidigt installeras digitala medicinskåp hos dem som behöver det.

Monteringen utförs av företaget Swedlock. Personal från kommunen finns med när låsen monteras. Alla som håller på med låsbytena kan legitimera sig.

Tider för installation av digitala lås

Monteringen av digitala lås börjar i Sveg 13 januari 2020 och fortsätter sedan i:

  • Hede-Vemdalen
  • Funäsdalen
  • Lillhärdal
  • Ytterhogdal

Arbetet beräknas klart under februari 2020.

Fördelar med digitala lås

Hanteringen av digitala nycklar blir betydligt enklare för hemtjänstpersonalen jämfört med traditionella nycklar. Systemet med digitala nycklar beräknas bli en miljon kronor billigare.

- Framför allt är det digitala låssystemet säkrare för alla, säger Anda Embretzen, socialchef.

Extra låskolv i låset på utsidan av ytterdörren

Låskolven är digital och öppnas med en särskild nyckel. Den nyckeln har bara den hemtjänstpersonal som ska öppna just den dörren under just det arbetspasset.

Nycklar som kommer bort tas ur systemet och kan inte användas längre.

Inget syns på dörren när låskolven har tagits bort, inget skruvas fast, den extra kolven sitter utanpå det ordinarie låset. 550 personer får en extra digital låskolv på sin ytterdörr.

Kommunen har upphandlat låssystemet av Swedlock. Nycklar och lås är hyrda. Avtalet löper på två år och kan förnyas i två år till. I avtalet ingår även digitala medicinskåp, som installeras samtidigt som det digitala låset.

Låssystemet är certifierat och godkänt enligt SSF låsstandard 3522 och brandskyddsnorm EN-1634-1:2014.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-01-08 16.56
av Åsa Evertsdotter