Politik och dialog

Här kan du läsa

  • om hur beslut tas i kommunen,
  • vilka politiker som fattar beslut
  • hur kommunens medborgare kan vara med och påverka och utöva sina demokratiska rättigheter.
  • för varje dag vilka handlingar som kommer in till och skickas från kommunen.
  • Protokoll från kommunfullmäktige, nämnder och utskott finns på den officiella anslagstavla


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-10-28 11.55
av Åsa Evertsdotter