Kriget i Ukraina

Ukrainas flagga: Blått fält upptill och gult fält nertill.

Rysslands invasion av Ukraina pågår. Nationella myndigheter ansvarar för att bevaka händelseutvecklingen och kopplar in kommunen om det sker något som förväntas ha direkt påverkan på kommunen. Härjedalens kommun följer utvecklingen.

Var källkritisk

Vid kriser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte obekräftade rykten. På krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns samlad information från svenska myndigheter.
Om källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

EU:s medlemsstater har aktiverat massflyktsdirektivet som innebär att personer från Ukraina kan få skydd i Sverige och tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Tillsammans med övriga kommuner i Jämtlands län förbereder Härjedalens kommun för att erbjuda tillfälliga boendeplatser för personer som flytt från Ukraina.

Migrationsverket har information om vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten.Situationen i Ukraina på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Viktigt att veta om du erbjuder flyktingar boende

Har du tagit emot ukrainska medborgare och har frågor

Kontakta kommunens integrationsenhet, telefon 0680-163 60.
Mottagande av flyktingar i Härjedalens kommun

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina kan få tidsbegränsat uppehållstillstånd (uppehållstillstånd med tillfälligt skydd).

Barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller asylsökande barn och ungdomar har rätt till utbildning i Sverige. Det innebär rätt till utbildning i förskola, skola och gymnasium om utbildningen börjar innan personen har fyllt 18 år.

Förskola

Barn 1-5 år som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande ska erbjudas plats i förskolan inom 4 månader efter att ansökan om förskoleplats kommit till kommunen.

Förskola erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete eller studier. Barn ska erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl.

Från höstterminen det år barnet fyller 3 år ska kommunen erbjuda alla barn förskola under minst 525 timmar per år, så kallad allmän förskola. Det gäller oavsett vilken sysselsättning föräldrarna har. De 525 timmarna är avgiftsfria.

Skola

Barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande ska tas emot i skolan så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. De bör tas emot senast en månad efter ankomsten. När barnen tas emot i skolan ska en kartläggning av barnets kunskaper ske och därefter placeras barnet i en klass.

Ansök om förskola eller skola

Kontakta rektor på förskolan
Kontakta grundskolan
Kontakta Härjedalens gymnasium

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sammanställt vad privatpersoner kan göra.
Vad kan jag som privatperson göra på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Både vuxna och barn kan känna rädsla inför det oroliga omvärldsläget. Länkarna leder till sidor med råd om hur du kan prata med barn och unga och hantera din oro.
Kriget i Ukraina på krisinformation.se Länk till annan webbplats.Lilla krisinfo - MSB:s webbplats för barn om kriser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med anledning av kriget i Ukraina har länsstyrelsen fått flera uppdrag, bland annat att varje vecka redovisa hur det svenska samhället påverkas i alla län.
Så påverkar omvärldsläget samhället på Länsstyrelsen i Jämtlands läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad: 8 maj 2023 10:55
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas