Läsrum för barn på Svegs och Hede bibliotek

Rum för att läsa, lyssna, känna och titta.

Foto av sagoskogen i barnrummet

Ture, Alfred, Mira och Himla läser böcker i sagorummet. Foto: Morgan Grip.

Rum för att läsa, lyssna, känna och titta

Det stora barnrummet i Sveg har fyra teman. Litteraturen i rummen är kopplade till rummens tema. Det finns faktaböcker och sagor i varje rum. I Hede finns läsrummet sagoskogen.

  • Aquarum - här kan vuxna sitta bekvämt och läsa för barnen.
  • Sagoskogsrum - perfekt för sagostunder i grupp eller enskilt. Läs för barnen eller använd någon av bibliotekets tjänster för musik, film eller ljudböcker.
  • Sinnesrum - rummet för alla sinnen. Lyssna, känn och titta.
  • Vinterrum - rummet för barn som läser själva eller bara vill hänga.
Sagoträdet i sagorummet i Hede.

Sagoträdet i sagorummet i biblioteket i Hede.

Foto av sinnesrumsdelen i barnrummet

Det lugna sinnesrummet, fyllt av upplevelser. Foto: Morgan Grip.

Fyra barn sitter och tittar i tittskåpet i aquarummet.

Ture, Himla, Alfred och Mira kollar in akvarummets akvarium. Foto: Morgan Grip.

Senast uppdaterad: 19 januari 2023 11:56
Redaktör för sidan: Sara Flodin-Larsson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas