Om Härjedalens gymnasium

Härjedalens gymnasium är en lagom stor skola med strax över 250 elever och 40 medarbetare. Skolan erbjuder 6 nationella program, varav 3 är yrkesförberedande, 3 högskoleförberedande och introduktionsprogrammet.

Du läser många gymnasiegemensamma ämnen tillsammans med elever från andra program. Elever berättar ofta om god sammanhållning där man lär känna varandra över programgränserna.

En gymnasieexamen innehåller 2 500 poäng och utöver kurserna som står vid varje program läser du även individuella val och skriver ett gymnasiearbete (100 poäng) med koppling till ditt program. I din utbildning läser du 200 poäng individuellt val.

Elever i de högskoleförberedande programmen genomför studieresor till Stockholm och Berlin. Studieresorna är viktiga delar i flera av kurserna.

 

Kontakt

Senast uppdaterad: 14 januari 2021 09:00
Redaktör för sidan: Anna Elfqvist
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas