Lokaler och mark

Drönarbild som visar Vemdalsskalet i vinterskrud från ovan

De många företagen i kommunen finns främst i tätorter och byar. Tillgången på mark och lokaler varierar över tid och vi på näringslivsavdelningen kan hjälpa till med aktuell information.

Kommunen äger en del mark som kan vara lämplig för olika typer av verksamhet. Färdig industrimark finns främst planlagd i Ljusnedal, Hede, Vemdalen och Sveg.

Om du är intresserad av mark för att etablera eller utveckla näringsverksamhet, kontakta vår mark- och exploateringsingenjör eller näringslivsavdelningen för mer information om vilka möjligheter som finns.

Mark- och exploateringsingenjören svarar för frågor som rör:

  • Köp och försäljning av kommunägd skog och mark
  • Exploateringsverksamhet, bostäder och industriområden
  • Förmedling av småhustomter
  • Kommunens mark
  • Kommunens skogar
  • Fastighetsfrågor
  • Lediga småhustomter, tomtkö

Mer information om lediga tomter och hur du ställer dig i tomtkö finns på vår sida om lediga kommunala tomter Öppnas i nytt fönster..

Näringslivsavdelningen kan vara behjälplig med förslag på lokaler och fastighetsägare.För Härjedalens kommuns fastigheter kontakta Härjegårdar. Personalen på Härjegårdar står alltid till tjänst om du har frågor eller behöver hjälp med något.

Härjedalssalen och biografen i Folkan, Sveg

Externa företag, föreningsliv och privatpersoner kan hyra Härjedalssalen och biografen i Folkan, Ljusnegatan 1 i Sveg, för möten och event.

Lokalerna bokas via Samhällsutvecklingsförvaltningen, telefon 0680-176 66 eller mail mattias.hansson@herjedalen.se

All förtäring i anslutning till möten och event i Härjedalssalen och Camp Sveg ska ske i samråd med och bokas via Mannes krog i Camp Sveg.

Kontakt

Senast uppdaterad: 27 februari 2023 14:36
Redaktör för sidan: Helena Åkerlind
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas