Grävtillstånd

Ansökan om grävtillstånd

Innan några arbeten, med undantag för akuta grävningar, får börja ska gräventreprenören ha ansökt om och erhållit godkänt grävtillstånd.

Alla ansökningar om grävtillstånd i Härjedalens kommun görs via kommunens e-tjänst. För att göra en ansökan behöver du skapa ett användarkonto. Adress till e-tjänsten är https://ansokan.kommunmark.se/ Länk till annan webbplats.

Planerad grävning

Ansökan om grävtillstånd ska göras senast 10 dagar innan grävningen är planerad att starta. För att få påbörja grävning ska ansökan vara godkänd. För arbeten som planeras att utföras eller påbörjas mellan 15 juni och 15 augusti ska ansökan om grävtillstånd inkommit till kommunen senast 5 juni.

Akut grävning

För ledningsägare som behöver utföra akuta grävningar ska grävtillstånd sökas så snart som möjligt, dock senast nästkommande arbetsdag.

Med akut grävning avses åtgärd som syftar till att avhjälpa läckande ledning, kabelbrott, avloppsstopp eller liknande arbete.

cyp@herjedalen.se är av typen sv:simpleUser, måste vara en sv:page
Senast uppdaterad: 23 november 2023 14:59
Redaktör för sidan: Mikael Hillborg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas