Lekparker

Härjedalens kommun ansvarar för två lekplatser i kommunen. Lekplatser finns även vid förskolor och skolor. Det finns även lekplatser på fler orter, de lekplatserna drivs av olika aktörer.

Kommuens lekplatser i Sveg och Funäsdalen finns för att ge barn möjlighet att aktiviera sig, främja kontakt mellan människor genom lek, samvaro och motverka stillasittande.

Lekplatser vid förskolor och skolor nyttjas under dagtid av skolorna.

Visa hänsyn mot lekande barn genom att inte rasta hundar eller slänga skräp på lekplatser.

  • En lekplats ska vara en plats där det är säkert för barnen att vistas.
  • Lekplatser som kommunen driftar besiktas varje år och de ses över kontinuerligt. Uppkomna brister åtgärdas efter besiktningen.
  • Utbyte och påfyllning av sand i sandlådor, under gungor och klätterställningar sker vid behov.

Kontakt

Senast uppdaterad: 29 april 2024 17:03
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas