Fritidshem 6-13 år

Scandinav, Victoria Henriksson

På fritidshemmet kan barn vara före och efter skoldagen och på loven.

Fritidshem är till för barn 6–13 år. Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på fritidshemmet före och efter skoldagen samt på loven.

Fritidshemmet spelar en viktig roll i ditt barns lärande och utveckling. Enligt skollagen ska fritidshemmet erbjuda barnet en meningsfull fritid och vara ett stöd i utvecklingen. Lek, skapande och fysisk aktivitet får stort utrymme.

Det finns fritidshem på alla de kommunala grundskolorna i Härjedalen.

Ansökan och uppsägning av plats på fritidshem görs via e-tjänst, länkar finns nedan på sidan.

Vid frågor kontakta barnomsorgskontoret.

Senast uppdaterad: 29 februari 2024 11:05
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas