Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Härjedalen erbjuder utbildning utifrån dina behov och förutsättningar. Läs enstaka kurser eller en hel yrkesutbildning.

Utifrån dina mål och förutsättningar hjälper studie- och yrkesvägledare dig med att upprätta en individuell studieplan.

Utbildning bedrivs både på plats och distans och består av grundläggande utbildning, gymnasial utbildning, yrkesutbildning, svenska för invandrare SFI samt Lärvux.

Studie- och yrkesvägledning

Du som är folkbokförd i Härjedalens kommun kan boka tid med studie- och yrkesvägledare, SYV, på vuxenutbildningen. Studie- och yrkesvägledaren ger dig stöttning att fatta välgrundade beslut om framtiden.

Förbereda dig inför samtalet

 • Ta med dig betyg och eventuellt andra viktiga handlingar. Studievägledaren behöver se dem för att ge dig rätt hjälp.
 • Skriv gärna ned dina frågor.

Studieplan

Alla som studerar på Komvux har en individuell studieplan. Den ska visa hur du ska ta dig till målet. Det är du själv som sätter målet för dina studier. Studievägledaren kan hjälpa dig med att göra en studieplan.

Frågor om betyg, ansökan och kursstarter

Vill du beställa betyg och intyg? Få hjälp att ansöka till kurser och utbildningar? Vidimera betyg eller intyg? Eller har du andra enklare frågor kring kurser och kursstarter? Då kan du kontakta vår skoladministratör via mail eller ringa 0680-162 98.


Grundläggande vuxenutbildning är grundskoleutbildning för vuxna. Utbildningen består oftast av kurser i svenska, matematik och engelska. Har du behov av att läsa andra kurser kan du och vägledaren komma överens om det i din individuella studieplan. Kurserna kombineras utifrån dina förkunskaper och behov, studietiden blir därför individuell. För att du ska bli studiemedelsberättigad för heltidsstudier behöver du minst 20 timmar i veckan. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Ansök om vuxenutbildning i e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare - Sfi

Sfi är en utbildning i svenska för vuxna. Den är till för dig som inte har svenska som modersmål. Det finns tre studievägar. Du får börja på den studieväg som passar dig bäst.

 • Studieväg 1 vänder sig i första hand till dig med mycket kort studiebakgrund.
 • Studieväg 2 består av kurserna B, C och D.
 • Studieväg 3 vänder sig till dej som är van att studera.
SFI Steg

Du får studera SFI

 • från och med 1 juli det år du fyller 16 år
 • om du saknar grundkunskaper i svenska språket
 • har uppehållstillstånd i Sverige eller är EU/ESS medborgare
 • är folkbokförd i Härjedalens kommun

SFI-kurser erbjuds i Sveg, Hede och Funäsdalen. Det är kursstart en gång i månaden.

Ansökan till Svenska för invandrare (SFI)/Application to the course in Swedish for immigrants (SFI) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som har skyddad identitet kontaktar vår skoladministratör på Lärcentrum via mail eller ringer 0680-162 98
för att få hjälp med ansökan.

Yrkesutbildning

Gymnasial yrkesutbildning är till för dej som vill omskola dej, få ett framtidsyrke eller höja din kompetens. Utbildningen är på gymnasial nivå och motsvarar svensk gymnasieskola.

Yrkesutbildningar i Härjedalen

 • Utbildning till vårdbiträde
 • Utbildning till undersköterska
 • Övriga yrkesutbildningar beviljas i mån av ekonomiska resurser och de sker på orter utanför Härjedalen eller på distans.

Ansök om vuxenutbildning i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som har skyddad identitet kontaktar vår skoladministratör på Lärcentrum via mejl eller ringer 0680-162 98
för att få hjälp med ansökan.

Anpassad utbildning för vuxna

Vi erbjuder anpassad kommunal vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Här kan du studera på nivå som motsvarar träningsskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola.

Undervisningen bedrivs i Funäsdalen vid brandstationens utbildningslokal och i Sveg vid Lärcentrums lokal.

Ansökningsblankett Komvux som anpassad utbildning , 131.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Studiestöd

Studerar du på vuxenutbildningen kan du söka studiehjälp eller studiemedel.

För mer information om bidrag och lån samt ansökan besök CSN webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieomfattning

För heltidsstudier måste du läsa minst 20 gymnasiepoäng per vecka.

Lärcentrum

Lärcentrum finns i Sveg och erbjuder distansuppkopplingar för studerande till alla universitet och högskolor. Det är ett bra mötesalternativ som sparar restid och miljö.

Genom lärcentrum erbjuds tentamensservice i Sveg, Hede och Funäsdalen. Studerande behöver inte resa till universitet eller högskoleorten för att tentera.

Lärcentrum Jämtland Härjedalens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Universitet och högskola

Svenska högskolor och universitet erbjuder en mängd utbildnings­program och fristående kurser. All utbildning består av kurser som vanligtvis omfattar mellan 7,5 och 30 högskolepoäng.

Vuxenutbildningen i Härjedalen har samarbete med universitet och högskolor. Det finns även möjlighet till utbildning på distans. Du kan läsa mer om universitets- och högskolestudier på studera.nu:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till och med 17 april 2023 kan du söka decentraliserad sjuksköterskeutbildning, 180 hp, där du huvudsakligen läser din utbildning inom vald kommun eller studieort. Läs mer på Sjuksköterskeutbildning – Decentraliserad, 180 hp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Mittuniversitetets webbplats).

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolans utbildningar möter arbetsmarknadens behov. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera. Kontakta vuxenutbildningen i Härjedalen för vägledning.

Sveriges yrkeshögskolors webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhögskola

Folkhögskola är en studieform för vuxna över 18 år. Du studerar i mindre grupper och mycket lärande sker i temastudier och projektarbeten.
Sveriges folkhögskolors webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns över 150 folkhögskolor i Sverige. I Härjedalen finns Bäckedals folkhögskola.
Bäckedals folkhögskolas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan du göra en prövning hos vuxenutbildningen i Härjedalen. En prövning ger dig möjligheten att få ett betyg. Du kan även göra en prövning för att höja ditt betyg på en kurs som du läst.

I vardagligt tal kallas att göra en prövning också att tenta av ett ämne eller en kurs. Då läser du på egen hand in en hel kurs för att sedan avlägga prov på dina kunskaper. Samtliga bedömningstillfällen äger rum i Lärcentrums lokaler i Sveg och består av både skriftliga och muntliga prov. I ämnen och kurser där nationella prov ges utgör dessa en obligatorisk del av prövningen. Du blir bedömd utifrån kunskapskraven i kursplanen för ämnet. När du gjort prövningen får du ett betyg.

En prövning vid vuxenutbildningen i Härjedalen kostar 500 kr per ämne. Ansökan om prövning görs via e-tjänst. Till ansökan ska betyg bifogas innan prövningsansökan beaktas. Tänk på att ansöka om prövning i god tid, senast fem veckor innan önskat prövningstillfälle.

Vi kan erbjuda att man får göra prövning två gånger per termin.

Kontakt

Senast uppdaterad: 23 april 2024 16:32
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas