Låneregler biblioteken

Romaner på rad.

Här nedan kan du läsa vem som får låna och hur länge. Det står även vad som händer om lånat material inte kommer tillbaka i tid eller av någon orsak behöver ersättas.

Det enda du behöver för att få ett lånekort är giltig legitimation samt någon form av kontaktuppgift (postadress eller telefonnummer). Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att ägaren av kortet ansvarar för media som lånas på kortet. Barn som är 16 år eller yngre behöver få ett förbindelsekort påskrivet av en målsman för att få ett lånekort.

För en bok är lånetiden normalt 28 dagar. Finns tre eller fler reservationer på boken är lånetiden 14 dagar. För tv-spel och tidskrifter gäller tiodagarslån. För dvd-filmer gäller tredagarslån. I regel kan omlån göras. Det går dock inte om mediet är reserverat av annan låntagare. Om lånetiden inte gått ut kan omlån göras via Internet. För att få hjälp eller om lånetiden gått ut går det bra att besöka biblioteket eller ringa.

Efter lånetidens utgång skickas krav. Efter fjärde kravet spärras lånekortet och inga fler lån kan göras på kortet. Spärren hävs när krävda lån är återlämnade.

Vid oaktsam hantering av lån blir låntagaren ersättningsskyldig. Ersättning innebär avgift eller att bekosta nytt exemplar av krävd media. Avgift kan betalas antingen via Swish eller räkning som skickas per post.

Exempel på oaktsamhet:
Mediet har försvunnit eller blivit kvarglömt någonstans.
Mediet har på något sätt gått sönder på grund av ouppmärksamhet eller oförsiktig hantering.

OBS: ersättningsskyldigheten gäller inte pek- och bilderböcker för barn 0-6 år.

ErsättningsavgifterBorttappat lånekort

10 kr

Vuxenbok (skönlitteraur)

200 kr

Vuxenbok (facklitteratur)

350/500 kr

Barnbok (skön- och facklitteratur)

125 kr

Cd-skiva

125 kr (50 kr extra/skiva)

Dvd och tv-spel

500 kr

Bok på cd (vuxen)

200 kr

Bok på cd (barn)

150 kr

Tidskrift

 20 kr

Fjärrlån

avgift bestäms av ägande bibliotekets regler

Senast uppdaterad: 30 april 2021 09:07
Redaktör för sidan: Sara Flodin-Larsson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas