Elevhälsa för gymnasiet

Elevhälsan och trygghet

All personal på skolan arbetar förebyggande, hälsofrämjande och för att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Eleverna har tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Det ger varje elev förutsättningar att utvecklas i en god lärmiljö.

Skolsköterska och kurator online

Kontakta skolsköterska eller kurator via nätet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Snabb kontakt via nätet med skolsköterska och kurator

Elver från årskurs fyra till och med sista året på gymnasiet kan kontakta skolkurator och skolsköterska digitalt i en e-tjänst.

Beskriv vad du vill ha hjälp med så blir du kontaktad av en skolsköterska eller kurator inom 24 timmar helgfria vardagar, även under lov - utom sommarlovet.

Välj om du loggar in med bank-id eller inte

Om du loggar in med bank-id

Om du loggar in med bank-id tar skolsköterska eller kurator kontakt med dig via e-tjänsten. Ni kan även komma överens om att ha kontakt på annat sätt.
Kontakta skolsköterska eller kurator - logga in med bank-id.

Om du inte loggar in med bank-id

Om du inte loggar in med bank-id blir du kontaktad via sms av skolsköterska eller kurator och via sms bestämmer ni hur kontakten ska fortsätta.
Kontakta skolsköterska eller kurator - utan att logga in med bank-id.

  • Kuratorer har tystnadsplikt.
  • Alla elever har rätt att själva ta kontakt med kurator.
  • Föräldrar kan söka hjälp för sitt barn och få råd och stöd.
  • Kuratorerna arbetar med samtal, vägledning, råd och stöd.

Elever kan vända sig till specialpedagog för att få hjälp med studiesituationen, tips och råd om hjälpmedel och åtgärder som underlättar studierna. Vårdnadshavare kan vända sig till specialpedagog för frågor om elevens studiesituation.

Specialpedagogens uppdrag är

  • pedagogisk handledning och rådgivning till elever, lärare och föräldrar.
  • kartläggning och analys av verksamheterna runt elev i behov av särskilt stöd.
  • att genomföra pedagogiska utredningar och analysera elevens svårigheter på organisationsnivå, gruppnivå, individnivå och ge förslag på åtgärder.

Skolpsykolog finns tillgänglig för att utreda elevers behov av stöd för att klara utbildningen.

Som elev är du välkommen till skolsköterskan när du råkat ut för ett olycksfall eller inte mår bra fysiskt eller psykiskt. Tid hos skolsköterskan bokas via personligt besök, telefon eller mejl. Kontakt med skolläkaren förmedlas via skolsköterskan.

  • Alla elever i årskurs 1 erbjuds tid hos skolsköterskan för samtal kring livsstil och hälsa.
  • Skolsköterskor och skolläkare har lagstadgad tystnadsplikt.
  • Skolhälsovårdsjournalen är en sekretessbelagd handling.

Föräldrar eller vårdnadshavare kan höra av sig med frågor eller om de känner oro.

Studion erbjuder hjälp med skoluppgifter; allt från att repetera grunder, göra läxor, restuppgifter och inlämningsuppgifter till att få hjälp med att strukturera arbetet och få peppning när motivationen tryter.

Senast uppdaterad: 31 maj 2023 13:16
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas