Mentorer

Mentorstid och utvecklingssamtal

Under din tid på gymnasiet kommer du ha stöd av en mentor och en eller flera klassföreståndare i ditt skolarbete. Mentor är den person som är insatt i din totala studiesituation och den du skall vända dig till med frågor om dina studier som inte är ämnesspecifika, om du behöver stöd eller har några problem i eller utanför skolan. Mentor kan hjälpa dig att få kontakt t.ex. för samtal med kurator

I dialog med mentor läggs också grunden för utvecklingssamtalen. Utvecklingssamtalen genomförs tillsammans med vårdnadshavare (fram till att du fyllt 18 år). På SchoolSoft kommer information om studieläget att publiceras och efter att det publicerats kommer det att finnas tillfälle att träffa undervisande lärare för diskussioner om det samlade studieläget.

Kontakt

Senast uppdaterad: 30 september 2020 13:22
Redaktör för sidan: Heli Asikainen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas