Mentorer

På Härjedalens gymnasium har du stöd av en mentor och en eller flera klassföreståndare.

Mentor är den person som är insatt i din studiesituation och den du ska vända dig till med frågor om

  • studier som inte är ämnesspecifika,
  • om du behöver stöd eller har problem i eller utanför skolan och
  • få kontakt med till exempel kurator.

Mentor bjuder in till och leder utvecklingssamtalen. Utvecklingssamtalen genomförs med vårdnadshavare innan eleven fyllt 18 år.

Kontakt

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:32
Redaktör för sidan: Heli Asikainen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas