Läsårstider 2021-2022

Höstterminen 2021
26 augusti 2021 - 21 december 2021

Vårterminen 2022
11 januari 2022 - 17 juni 2022

Läsåret 2021-2022

Lovdagar

Period

Dagar

Höstlov

1 november 2021 - 5 november 2021

5 dagar, vecka 44

Jullov

22 december 2021 - 10 januari 2022


Sportlov

7 mars 2022 - 11 mars 2022

5 dagar, vecka 10

Påsklov

19 april 2022 - 22 april 2022

4 dagar, vecka 16

Lovdag

27 maj 2022

1 dag

Lovdag

Flyttbar studiedag under vårterminen

1 dag

Eleverna har 178 skoldagar per läsår. Läsårstiderna samordnas med Jämtlands gymnasieförbund.

Årskurs 3 i gymnasieskolan avslutar läsåret 16 juni 2022.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2021 13:11
Redaktör för sidan: Kerstin Roslund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas