Livsmedel och hälsa

Härjedalens kommun arbetar för att livsmedel som produceras och säljs inom kommunen ska vara säkra att konsumera. Vi arbetar också med tillsyn inom hälsoskyddsområdet, till exempel störningar i form av buller, lukter, eller andra hälsopåverkande saker.

Du hittar information i undermenyn till denna sida om olika typer av störningar och vad du själv, din fastighetsägare respektive kommunen kan göra.

Livsmedel och matförgiftning

Om du tror att du blivit matförgiftad av ett livsmedel som du köpt eller serverats inom Härjedalens kommun är det viktigt att du så snart som möjligt hör av dig till oss för utredning.

Livsmedel och att anmäla matförgiftning

Buller, lukt och andra störningar

Det är alltid den som orsakar störningen som också är ansvarig för att åtgärda den, så om du upplever en störning i form av till exempel buller, lukt eller liknande ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren eller den som orsakar störningen.

Buller och luftkvalitet

Fukt och mögel

Hälsoskydd

Om du inte får någon hjälp av din fastighetsägare med den störning du upplever kan du kontakta kommunen för att göra en så kallad olägenhetsanmälan.

Olägenhetsanmälan

Senast uppdaterad: 19 juli 2023 10:54
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas