Livsmedel och hälsa

Härjedalens kommun arbetar för att livsmedel som produceras och säljs inom kommunen ska vara säkra att konsumera. Vi arbetar också med tillsyn inom hälsoskyddsområdet, till exempel störningar i form av buller, lukter, eller andra hälsopåverkande saker.

Du hittar information i undermenyn till denna sida om olika typer av störningar och vad du själv, din fastighetsägare respektive kommunen kan göra.

Omklassning av livsmedelsverksamheter

Lämna uppgifter för omklassning av livsmedelsverksamheter

Uppgifter om din verksamhet lämnar du in via e-tjänsten ”Omklassning av livsmedelsanläggning", helst innan den 31 oktober 2023. Efter att du lämnat uppgifterna i e-tjänsten kommer miljö- och byggnämnden att skicka dig ett beslut om ny riskklass, som gäller från 1 januari 2024.

För dig som inte har möjlighet att använda e-tjänst finns andra alternativ, kontakta kundservice miljö och bygg (mob@berg.se eller 0687-165 00).

Här hittar du e-tjänsten

https://etjanster.berg.se/MMFORRATT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

År 2024 inför Livsmedelsverket en ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter i Sverige. Den nya riskklassningen kommer att resultera i ett visst antal kontrollbesök under en femårsperiod. Under hösten 2023 omklassar därför miljö och byggnämnden befintliga livsmedelsverksamheter i Härjedalens och Bergs kommuner. Syftet med den nya riskklassningen är att Livsmedelsverket, på uppdrag av regeringen, vill få till en mer likriktad, riskbaserad, träffsäker och verkningsfull kontroll i hela landet.

Mer information

Vill du läsa mer om den nya riskklassningsmodellen kan du gå in på Livsmedelsverkets webbplats under rubriken Företagande, regler & kontroll. https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/sa-kontrolleras-ditt-foretag/riskklassningsmodellen-sa-raknas-mangden-kontroll-ut/nya-riskklassningen-samlad-information-till-foretag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du behöver hjälp eller om någonting inte fungerar är du välkommen att kontakta kundservice miljö och bygg via mob@berg.se eller 0687-165 00.

Efterhandsdebitering införs

1 januari 2024 införs efterhandsdebitering för alla livsmedelsverksamheter. Efterhandsdebiteringen innebär att faktura skickas efter genomfört kontrollbesök. Bestämmelser om efterhandsdebitering finns i Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Den kan du läsa här: http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2021:176 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedel och matförgiftning

Om du tror att du blivit matförgiftad av ett livsmedel som du köpt eller serverats inom Härjedalens kommun är det viktigt att du så snart som möjligt hör av dig till oss för utredning.

Livsmedel och att anmäla matförgiftning

Buller, lukt och andra störningar

Det är alltid den som orsakar störningen som också är ansvarig för att åtgärda den, så om du upplever en störning i form av till exempel buller, lukt eller liknande ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren eller den som orsakar störningen.

Buller och luftkvalitet

Fukt och mögel

Hälsoskydd

Om du inte får någon hjälp av din fastighetsägare med den störning du upplever kan du kontakta kommunen för att göra en så kallad olägenhetsanmälan.

Olägenhetsanmälan

Senast uppdaterad: 26 september 2023 11:15
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas