Vatten och avlopp

Frågor om vatten, avlopp och slamtömning hanteras av det kommunala bolaget Vatten och miljöresurs. För frågor om enskilt vatten, egen brunn och enskilt avlopp kontakta kommunens miljö- och byggavdelning.

Frågor om driftstörningar i det kommunala vattennätet, slamtömning, felanmälan av kommunalt vatten och avlopp, kontakta Vatten och miljöresurs.
Vatten och miljöresurs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattentjänstplan

Härjedalens kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan, som beskriver hur kommunen planerar att bygga ut allmänna vattentjänster: dricksvatten, hantering av hushållens spillvatten samt dagvattenhantering. Planen ligger ute för samråd från 20 juni till och med 11 augusti 2024.
Vattentjänstplan

Enskilt vatten

Om du som enskild fastighetsägare eller i en samfällighet är ansluten till egen brunn ansvarar du själv för att kontrollera vattenkvaliteten i brunnen.
Enskilt vatten

Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet kan du ordna egen avlopps­försörjning, så kallat enskilt avlopp. För att bygga en ny eller ändra en gammal avloppsanläggning för vattentoalett behöver du ansöka om tillstånd eller lämna in en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.
Enskilt avlopp

Rapportera in din brunn och få ett bättre skydd

Du har väl sett till så att din enskilda brunn finns med i Brunnsarkivet? Med SGU:s e-tjänst kan du som brunnsägare själv rapportera in din brunn.
Rapportera in din brunn och få ett bättre skydd (sgu.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024 16:45
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas