Kartor och mätningstjänster

Kartor och mätning på miljö- och byggavdelningen i Bergs och Härjedalens kommuner har hand om kommunens geografiska kartor och kartdata.

Miljö- och byggavdelningen tillhandahåller kart- och mättjänster för exempelvis bygglov och arbetar med adresser och namnsättning.

Miljö- och byggavdelningen tillhandahåller kart- och mättjänster för den som har behov av det för exempelvis bygglov samt arbetar med adresser och namnsättning.

Produkter och tjänster

Kartor
Utstakning och lägeskontroll
Adresser och namnsättning

Priser

Taxor och priser för kartprodukter och mätningstjänster finns i aktuell plan- och byggtaxa.

Taxor och avgifter inom plan- och bygglagen.

GIS, geografiska informationssystem

Kommunen använder GIS (geografiska informationssystem) i planläggning, vägar, och vatten- och avloppssystem.

Utredningsarbeten, där det handlar om att utgå från geografiska data av olika slag, kan göras snabbt, billigt och med hög kvalitet med hjälp av GIS-system.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad: 5 januari 2022 11:52
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas