Frånvaro

Sjukfrånvaro

När du är sjuk, går till läkare eller tandläkare ska du eller din vårdnadshavare anmäla frånvaro.

Elever över 18 år anmäler sjukfråvaro. Är eleven under 18 år gör vårdnadshavare frånvaroanmälan.

Frånvaroanmälan görs via Schoolsoft. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Inloggningsuppgifter förmedlas vid skolstart.

Ledighet

Elever över 18 år ansöker själv om ledighet. Är eleven under 18 år gör vårdnadshavare ledighetsansökan.

Ansök om ledighet via Schoolsoft. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Inloggningsuppgifter förmedlas vid skolstart.

Kontakt

Senast uppdaterad: 18 augusti 2023 15:44
Redaktör för sidan: Heli Asikainen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas