Blanketter

Många av blanketterna kan fyllas i på skärmen, sparas och skrivas ut. En del måste du först skriva ut, fylla i för hand och skickas per post eller enligt annan överenskommelse. Blanketterna är i pdf-format.

Avfall och återvinning sköts av det kommunala bolaget Vatten och miljöresurs.

Avgifter för vård och omsorg

Ansökan dubbel boendekostnad för beräkning av avgift inom vård och omsorg , 224.7 kB, öppnas i nytt fönster.Ansökan om förhöjt minimibelopp för beräkning av avgift inom vård och omsorg , 186.2 kB, öppnas i nytt fönster.Ändringsanmälan för beräkning av avgifter inom vård och omsorg , 233.7 kB, öppnas i nytt fönster.Inkomstförfrågan för beräkning av avgift inom vård och omsorg , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Kontaktuppgifter för personer inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning , 223.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag , 80.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ekonomiskt bistånd

Ansökan om ekonomiskt bistånd , 370.7 kB, öppnas i nytt fönster.

God man och förvaltare

Ansökan om god man , 255.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om förvaltare , 305.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om behov av god man , 265.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om behov av förvaltare , 291.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsräkning manuell , 203.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsräkning självsummerande , 226 kB, öppnas i nytt fönster.
Stödtabell till årsräkning, inkomster , 256.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Stödtabell till årsräkning, utgifter , 206.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Redogörelse, bilaga till årsräkning , 178.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Körjournal , 140.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om medgivande till åtgärd , 103.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om medgivande vid fastighetsförsäljning , 152.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om uttag från spärrat konto , 124.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Redogörelse för god man till ensamkommande , 97.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Personligt ombud

Ansökan om personligt ombud , 146.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 30 januari 2023 17:34
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas