EU-val 2024

Söndag 9 juni var det val i Sverige till Europa­parlamentet. I EU-valet väljer medborgarna i EU sina representanter som ledamöter i Europa­parlamentet.

Foto: Fialotta Bratt

Valresultat i Härjedalens kommun

Valdeltagande

  • Totalt antal röster: 3 711
  • Antal röstberättigade: 8 164
  • Valdeltagande: 45,46 %
Valresultat Härjedalens kommun

Parti

Andel röster

Socialdemokraterna (S)

29,31 %

Centerpartiet (C)

8,75 %

Kristdemokraterna (KD)

4,28 %

Liberalerna (L)

2,32 %

Miljöpartiet de gröna (MP)

10,52 %

Moderaterna (M)

13,79 %

Sverigedemokraterna (SD)

18,13 %

Vänsterpartiet (V)

10,11 %

Övriga anmälda partier

2,78 %

 

Valdagen 9 juni 2024

Valdistrikt

Vallokal

Öppettider

Sveg–Glöte

Folkan Sveg

8–21

Sveg–Ytterhogdal

Folkan Sveg

8–21

Lillhärdal–Ängersjö

Skidstadion Sveg

8–21

Hede–Vemdalen

Sonfjällsskolan Hede

8–21

Funäsdalen

Funäsdalens skola

8–21

I samband med valet finns behov för de deltagande politiska partierna att sätta upp valaffischer.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat att de politiska partier som deltar i val till Europaparlamentet 2024 får tillstånd till affischering utmed allmänna vägar inom Jämtlands län under tidsperioden 12 maj-16 juni 2024. Tillståndet gäller utom detaljplanelagt område (inom sådana områden söks tillstånd hos respektive kommun).

Följande villkor gäller för tillståndet.

• Valaffischer får inte sättas upp inom vägområdet.

• Valaffischer får inte sättas upp utmed motorvägar, motortrafikleder och mötesfria landsvägar (”2+1-vägar”) och inte heller på broar över sådana vägar.

• Valaffischer får inte placeras i kurvor, i cirkulationsplatser eller i övrigt så att sikten skyms för fordonsförare och bör placeras minst 75 meter från vägkorsningar och cirkulationsplatser, minst 50 meter från vägmärken och trafiksignaler samt minst 5 meter från vägkanten, dock alltid utanför vägområdet.

• Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med vägmärken eller trafikanordningar.

• Valaffischers storlek får inte överskrida 4 m2 (kvadratmeter).

• I de fall kommunen är väghållare ska samråd ske med aktuell kommun (den kommunala nämnd som enligt väglagen fungerar som väghållningsmyndighet).

• Valaffischer ska tas ned senast den 16 juni 2024.

Senast uppdaterad: 17 juni 2024 14:34
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas