Kommunarkiv

Kommunarkivets främsta uppgift är att bevara kommunens historia för framtiden. De äldsta kommunala handlingarna är från 1863.

Härjedalens kommunarkiv förvarar och vårdar originalhandlingar från kommunala verksamheter och bolag som funnits sedan kommunernas tillkomst 1863 och fram till idag. Här finns inte bara handlingar från det som är Härjedalens kommun, utan även från tidigare kommunindelningar.

Verksamheten regleras av lagar, förordningar och lokalpolitiska beslut. I kommunarkivet finns handlingar som bevaras för forskning, den egna verksamheten och allmänhetens rätt till insyn. Vissa omfattas av sekretess men de flesta är offentliga.

Kommunarkivet är en del av vårt kulturarv och en viktig del i vår strävan att upprätthålla demokratin. Kommunarkivet finns tillgängligt för dig.
Vi tar gärna emot besök, både enskilda och grupper. Boka tid först.

1863 bildades Sveriges kommuner. Det som idag är Härjedalens kommun var tidigare flera mindre kommunbildningar. Från början fanns inte mindre än nio och som mest, på 1920-talet, elva kommuner. 1952 skedde den första stora förändringen och man slog ihop små kommuner i hela landet. I Härjedalen gick vi från elva till sex kommuner. Tjugo år senare var det dags igen och 1974 bildades det som är Härjedalens kommun.

I kommunarkivet finns handlingar från alla historiska kommuner i det område som är Härjedalens kommun. Det är en guldgruva att ösa ur för den som vill veta mer om bygden, folket och företeelser som berör kommunal verksamhet. Mest efterfrågat är bygglovshandlingar, betyg och vaccinationer, men det finns mycket mer. Protokoll från olika nämnder och styrelser, handlingar från fattigvårdsstyrelser och barnavårdsnämnder är några exempel.

Kommuner:

 • Hede kommun 1863-1973
 • Lillhärdals kommun 1863-1951
 • Linsells kommun 1863-1951
 • Svegs kommun 1863-1951
 • Tännäs kommun 1863-1973
 • Vemdalens kommun 1863-1951
 • Ytterhogdals kommun 1863-1951
 • Älvros kommun 1863-1951
 • Överhogdals kommun 1963-1973
 • Svegsmons municipalsamhälle 1909-1936
 • Ängersjö kommun 1925-1951
 • Svegs köping 1937-1973
 • Hogdals kommun 1952-1973
 • Svegs landskommun 1952-1973

Kommunala bolag i arkivet:

 • YPRO – Ytterhogdals produkter 1973-2016
 • HTAB – Härjedalens turistanläggningar AB 1966-2015

I kommunarkivet finns även flera enskilda arkiv med anknytning till bygden:

 • Folke Pålssons släkt- och bygdeforskning
 • Marmaarkivet
 • Frans Järnankars släkt- och bygdeforskning
 • Gösta Bjelkeborns emigrantforskning
 • Oskar Olofssons fotosamling från Lillhärdalsområdet
 • FFÖT – Föreningen för ökad trivsel

Du har rätt att ta del av kommunens handlingar. Vi gör alltid en sekretessbedömning innan vi lämnar ut någonting, men det mesta är offentliga handlingar.

Grundprincipen är att det är kostnadsfritt, men vi tar ut en avgift för pappershandlingar. Aktuell avgift finns bland kommunens styrdokument och regler.

Vissa personuppgifter skickar vi inte via mejl.

Om ni vill begära ut handlingar kan ni med fördel använda kommunens
e-tjänsteportal för detta ändamål, beställning av allmänna handlingar, bygglovshandlingar, betygskopior. Länk finns längst ned på sidan.

Det går naturligtvis också bra att ringa eller mejla, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Kommunarkivet är till för att användas och vi tar mycket gärna emot besök. Du kanske är intresserad av ett speciellt område? Släktforskar du? Är du intresserad av lokalhistoria? Du kanske skall göra ett skolarbete? Eller är du möjligen nyfiken på någonting annat som kommunen hanterat? Oavsett anledning så är du alltid välkommen.

Vi tar också emot grupper och kan skräddarsy information beroende på vad ni är intresserade av.

Tag alltid kontakt med kommunens arkivarie inför ett besök. Kommunarkivet har inga bestämda öppettider och för att vara säker på att någon finns på plats så måste du boka en tid.

Vet du att du kan släktforska på kommunens bibliotek?

Släktforska på biblioteket

Varmt välkomna!Kontakt

Senast uppdaterad: 25 januari 2024 15:00
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas