Styrdokument och regler

I Härjedalens kommuns författningssamling finns reglementen, arbetsordningar, bolagsordningar, lokala föreskrifter, bestämmelser om taxor, bidragsregler med mera.

Elevs sönderslagna glasögon

Snöröjning, samfällighetsföreningar

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda (under ombearbetning)

Regler för kommunalt partistöd och oppositionsstöd

Säkerhet för förtroendevalda

Kontakt

Senast uppdaterad: 11 januari 2024 14:35
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas