Seveso

Enligt Sevesolagstiftningen har alla personer som löper risk att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka rätt att få information om vilka risker som föreligger vid verksamheten, vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur de förväntas agera om en allvarlig kemikalieolycka inträffar.

I Härjedalens kommun finns följande Sevesoverksamheter: Funäsdalen 28:5 , 92.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:45
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas