Naturvetenskapsprogrammet

Du som går Naturvetenskapsprogrammet vill ha en bred gymnasieutbildning, där du både utrustas med spetskunskaper och ges möjlighet att läsa vidare till i princip vad du vill på högskola eller universitet. Du är intresserad av naturvetenskap och matematik.

I utbildningen får du lära dig ett vetenskapligt förhållningssätt som du har nytta av hela livet. I flera av de ämnen du läser är experiment, fältstudier och laborationer vanliga. Exempel på yrken som du kan välja att plugga vidare till är ingenjör, arkitekt, läkare, lärare, biolog och veterinär.

I naturvetenskapsprogrammet väljer du mellan inriktningarna naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle. Båda inriktningarna läser kursen humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering tillsammans medsamhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet, där studieresan till Berlin är en del av kursen.

Inriktningar

Inför årskurs två väljer du mellan inriktningarna naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle.

Naturvetenskap

Här fördjupar du dig i biologi, kemi, fysik och matematik. Stor vikt läggs vid att se sammanhang och kunna förklara naturvetenskapliga företeelser. Modern teknik används i laborationer. Vad sägs om att få laborera med modern genteknik, som används inom kriminalteknik och vid identifiering av sjukdomsgener?

Naturvetenskap och samhälle

Här får du grundläggande kunskaper i naturvetenskapliga ämnen och arbetssätt som kan tillämpas i fördjupade kurser i samhällskunskap och geografi. Du får lära dig hur vårt samhälle är organiserat och hur demokratiska beslut fattas i ett samhälle i samspel med användning av begränsade resurser och ökande miljöpåverkan.

OBS! Inriktningarna startar om det finns tillräckligt med sökande.

Senast uppdaterad: 31 januari 2022 16:54
Redaktör för sidan: Heli Asikainen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas