Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet ger dig en bred grund för fortsatta studier. Du får grundläggande och särskild behörighet för många utbildningar vid högskola och universitet, särskilt i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Ekonomiprogrammet ger dig färdigheter i att starta och driva ett företag inom ramen för Ung företagsamhet. Du får utveckla din entreprenöriella förmåga, vilket innebär att du får vara aktiv, ta ansvar, vara kreativ, upptäcka möjligheter och lösa problem. Programmet ger kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering och marknadsföring.

Efter gymnasiet kan du till exempel arbeta inom marknadsföring och redovisning eller varför inte starta eget företag? Väljer du att vidareutbilda dig kan du exempelvis arbeta som civilekonom, jurist, revisor eller mäklare.

Inriktningar

På ekonomiprogrammet väljer du mellan inriktningarna ekonomi och juridik.

Ekonomi

Inriktningen ekonomi passar dig som är intresserad av företagsekonomi och samhällsfrågor och som vill veta mer om företagande och affärsvärld. Inriktningen ger fördjupning i entreprenörskap, ledarskap och organisation samt matematik (3b). I och med matematiken ger ekonomiinriktning en bredare behörighet till universitet och högskola än inriktningen juridik.

Juridik

Inriktningen juridik passar sig som är intresserad av de lagar och regler som finns i ett demokratiskt samhälle. Inriktningen utvecklar din förmåga att identifiera, tolka och tillämpa relevanta rättsregler på konkreta situationer.

Inriktningarna startar om det finns tillräckligt med sökande.

Senast uppdaterad: 31 januari 2022 16:51
Redaktör för sidan: Heli Asikainen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas