Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen på Härjedalens gymnasium vänder sig till dig som inte har behörighet att söka direkt till ett nationellt gymnasieprogram. För alla gymnasie­program krävs godkända betyg i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Utöver godkända betyg i svenska, matematik och engelska krävs följande för de olika gymnasieprogrammen.

  • För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i ytterligare fem andra ämnen.
  • För behörighet till ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapliga programmet krävs dessutom godkända betyg i geografi, samhällskunskap, historia, religionskunskap och fem andra ämnen.
  • För behörighet till naturvetenskapliga programmet krävs dessutom godkända betyg i biologi, fysik, kemi och sex andra ämnen.

Introduktionsprogrammen består av fyra inriktningar som förbereder för annan gymnasial utbildning eller för arbetsmarknaden.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:33
Redaktör för sidan: Heli Asikainen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas