Samhälls­vetenskaps­­programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet på Härjedalens gymnasium ger en bred grund för vidare studier på högskola eller universitet. Programmet passar dig som vill fördjupa dig i allt från globala frågor till mänskliga relationer. Under utbildningen lär du dig vetenskapliga metoder som ger verktyg att analysera det komplexa samspelet mellan människa och samhälle.

Programmet ger breda framtidsmöjligheter, till exempel att studera vidare till psykolog, advokat, polis, statsvetare, lärare eller journalist.

Kursen humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering genomförs tillsammans med eleverna på natur­vetenskaps­programmet och ekonomi­programmet. Studieresan till Berlin är en del av kursen.

Samhälls­vetenskaps­­programmets inriktningar

Inriktning beteendevetenskap

Inriktningen beteendevetenskap fokuserar på psykologi. Du studerar hur människors identitet formas, människors beteenden och hur kommunikation fungerar i olika sammanhang. Du lär dig om ledarskap och hur du blir en bra ledare. Experiment är en del av undervisningen.

Viktiga ämnen är psykologi och sociologi, men också ämnen som kommunikation, ledarskap och språk. Tillsammans ger de kunskap om människans beteende i grupper och samhällen.

Inriktning samhällsvetenskap

Inriktningen passar dig som är intresserad av det som händer i världen, internationella konflikter och olika kulturer. Du lär dig förstå världen och hur du kan påverka. Vi studerar allt från hur Härjedalens kommun styrs till hur EU och FN fungerar.

Viktiga ämnen är samhällskunskap, historia, språk och kurser kopplade till studieresan till Berlin.

Inriktningarna startar om det finns tillräckligt många sökande.

Senast uppdaterad: 27 maj 2024 16:00
Redaktör för sidan: Heli Asikainen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas