Driva förskola, skola eller fritidshem

Förskolors och skolors inomhusmiljö är viktig för att barnen ska må bra. Du som tänkt starta eller driva skolverksamhet i någon form ska alltid anmäla detta till kommunen. Du måste också anmäla om du ska göra vissa förändringar i befintlig skolverksamhet.

Miljö- och byggavdelningen har tillsyn över förskolor och skolor där vi bland annat kontrollerar hur ventilation, städning och hygienrutiner fungerar för att skapa en hälsosam miljö för barnen.

Förskolor och skolor är anmälningspliktiga

Både privata och kommunala förskolor, skolor och fritidshem är anmälningspliktigt. Det betyder att du som verksamhetsutövare ska anmäla start av eller förändringar i befintlig verksamhet i förskola, skola eller fritidshem. Anmälan ska vara oss tillhanda minst sex veckor innan du startar eller innan förändringen träder i kraft.

För att anmäla kontakta Miljö- och byggavdelningen i Berg och Härjedalen.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring anmälan, eller övriga frågor om hälsoskyddstillsynen.

Kommunens tillsynsarbete

Eftersom barn är en känslig grupp så har kommunens hälsoskyddsinspektörer regelbunden tillsyn på förskolor och skolor. Det finns många områden som påverkar barnens inomhusmiljö. Man brukar därför fokusera på en eller ett par områden vid varje tillsyn för att kontinuerligt förbättra och kvalitetssäkra inomhusmiljön. Här är några exempel på vad man brukar titta på:

  • Egenkontroll
  • Städning
  • Ventilation
  • Underhåll
  • Hygienrutiner
  • Kemikalier i leksaker och andra material som barnen kommer i kontakt med

Egenkontroll - för en bättre miljö

Egenkontrollen är verksamhetens egna rutiner för att säkerställa en bra inomhusmiljö. Krav på egenkontroll för verksamheter med påverkan på människors hälsa och miljön regleras i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Med en bra och fungerande egenkontroll kan man upptäcka brister i verksamheten och lokalerna innan de orsakar stora skador eller hälsoproblem. Med en bra egenkontroll kan skolledaren även visa, för såväl tillsynsmyndigheten som föräldrar, barn och personal, att verksamheten är miljö- och hälsomässigt kvalitetssäkrad.

Läs mer om egenkontroll

Kontakt

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:47
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas